วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป้อม' ถกความมั่นคง ขับเคลื่อนดับไฟใต้

"ประวิตร" วาง 3 เมือง "หนองจิก-เบตง-สุไหงโกลก" เป็นต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ดึงดูดนักลงทุน ด้านเลขาฯ สมช. ระบุ ภัย-ผู้เห็นต่างในพื้นที่ อาจมีส่วนกดดัน ทำร่าง รธน.ถูกคว่ำใน 3 จ.ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 59 ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม

ภายหลังการประชุม พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการชี้แจงสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสถิติจากการติดตามมาเป็นเวลา 12 ปี ช่วงปีนี้ถือว่ามีการก่อเหตุลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะเป็นเมืองต้นแบบในเรื่องการพัฒนาในพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ที่มีสถิติการก่อเหตุน้อยลง โดยฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำพยายามสร้างบรรยากาศให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้พร้อมกับการเร่ิมต้นของเมืองต้นแบบ ที่จะดึงดูดให้ผู้ลงทุนมีความรู้สึกปลอดภัยในการผลักดันโครงการต่างๆ และเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.ทวีป กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังพิจารณาแนวทางการดำเนินการของเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอว่า จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับด้านความมั่นคง ไม่ให้เกิดจุดอ่อนใดๆ เกิดขึ้นได้ ต้องวางแผนบูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆต้องปรึกษาหารือฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนบริหารชายแดนใต้ ส่วนการพูดคุยสันติสุขขณะนี้ ถึงจุดที่เราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน อยากให้ผู้เห็นต่างเห็นสอดคล้องกับเรา โดยต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจ ฝ่ายผู้เห็นต่างสามารถดูแลควบคุมส่ิงเหล่านั้นได้ ถ้าทำได้จริงจะเป็นการสร้างความมั่นใจได้อีกระดับหนึ่งกับผู้ลงทุน

เมื่อถามว่า การพูดคุยจะเสนอนโยบายที่ให้สามเมืองนี้เป็นต้นแบบความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยหรือไม่ เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า เป็นข้อมูลที่คณะพูดคุยที่ พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำเอาไปใช้ในการพูดคุยต่อไป

เมื่อถามว่า ปัญหาในพื้นที่เกิดจากภัยแทรกซ้อน หรือขบวนการก่อความไม่สงบ พล.อ.ทวีป กล่าวว่า เป็นปัญหาทั้งเรื่องอุดมการณ์ และภัยแทรกซ้อนในเรื่องของยาเสพติด การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ มีส่วนส่งผลกระทบต่อความปลอภัยในพื้นที่ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจในพื้นที่ ให้มีความปลอดภัยขึ้นเรื่อยๆ ส่วนผลประชามติประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงนั้น เป็นส่ิงหนึ่งที่เราต้องตระหนักว่าพี่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัด อาจถูกกดดันจากภัยใดๆ ก็ตาม รวมถึงผู้เห็นต่างก็ตาม ส่ิงเหล่านี้เราได้คำนึงถึงตลอดเวลา

"ประวิตร" วาง 3 เมือง "หนองจิก-เบตง-สุไหงโกลก" เป็นต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ดึงดูดนักลงทุน ด้านเลขาฯ สมช. ระบุ ภัย-ผู้เห็นต่างในพื้นที่ อาจมีส่วนกดดัน ทำร่าง รธน.ถูกคว่ำใน 3 จ.ชายแดนใต้ 8 ส.ค. 2559 17:48 8 ส.ค. 2559 19:27 ไทยรัฐ