วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ยะใส' ชี้ผลประชามติอธิบายภูมิทัศน์ทางการเมือง 5 ประการ

'ยะใส' ชี้ผลประชามติอธิบายภูมิทัศน์ทางการเมือง 5 ประการ

  • Share:

"สุริยะใส" แจง 5 ประเด็นต้องคิด หลังผลโหวตประชามติ ย้ำคนอยากเห็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แนะ คสช.ดูกรณี 3 จว.ชายแดนใต้เป็นบทเรียน-พรรคการเมืองเร่งปฏิรูปตัวเอง

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.59 นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวถึงผลการลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงว่า แม้ไม่อาจอธิบายด้วยตรรกะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งหมด เพราะการลงประชามติครั้งนี้ ต้องยอมรับความจริงว่า เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองที่หลากหลาย และสลับซับซ้อนกว่าการลงประชามติเมื่อปี พ.ศ.2550 ทำให้เป้าหมายและความคาดหวังต่างกัน อาจจะไม่เป็นเอกภาพเดียวกันทั้งหมดก็ตาม แต่อารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในเสียงส่วนใหญ่ คือ คนอยากเห็นการเมืองขยับไปข้างหน้า มีเสถียรภาพมากขึ้นและเดินไปตามโรดแม็ป แม้เหตุผลบางข้อของฝ่ายไม่รับร่างอาจจะดูดีมีน้ำหนัก เช่นอยากเห็นร่างรัฐธรรมนูญที่ดีกว่านี้ แต่คนก็อาจรู้สึกว่าไม่มีหลักประกัน หรือไม่แน่ใจว่าจะดีกว่านี้ หรือห่วงว่าร่างกันใหม่จะเป็นเงื่อนไขความแตกแยกอีกหรือไม่

นายสุริยะใส กล่าวต่อว่า ผลของประชามติทำให้เห็นภูมิทัศน์ทางการเมือง ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องนำไปคิดและพิจารณาอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 1.ผู้มาใช้สิทธิกว่า 28 ล้านคน มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ ไม่ว่าจะออกเสียงด้วยแรงจูงใจอย่างใดก็ตาม ล้วนแต่เห็นความสำคัญและอยากเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ดังนั้นกระบวนการปฏิรูปใดๆ โดยเฉพาะการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่อจากนี้ไป ต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด 2.คสช.ไม่ควรมองว่าเป็นชัยชนะทางการเมือง แต่ต้องถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะบริหารอำนาจและช่วงเวลาที่เหลือ ให้การเมืองเข้าสู่การปฏิรูปอย่างจริงจังได้อย่างไร เพราะการปฏิรูปไม่ใช่รอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกบังคับใช้อีก 15 เดือนเท่านั้น แต่รัฐบาลหรือ คสช.สามารถทำให้เห็นผลได้เลย ที่สำคัญคะแนนคำถามพ่วงต่ำกว่าคะแนนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ก็เป็นเครื่องยืนยันว่า คสช.จะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้

นายสุริยะใส กล่าวต่อว่า 3.พรรคการเมืองใหญ่ประกาศชัดและค่อนข้างเป็นเอกภาพไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ แต่คะแนนพื้นที่ฐานเสียงสำคัญของแต่ละพรรคในหลายจังหวัด กลับสวนทางกับจุดยืนพรรค เป็นบทสะท้อนว่านักการเมืองและพรรคการเมืองต้องปฏิรูปตัวเองอย่างจริงจัง เพราะอาจส่งผลให้วิกฤติศรัทธาของประชาชนต่อนักการเมืองสูงมากขึ้น จนทำให้หลังเลือกตั้งการเมืองกลับมาล้มเหลวอีกครั้ง 4.กรณี 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่โหวตไม่รับร่างฯ และคำถามพ่วง ทั้งๆ ที่เป็นเขตอิทธิพลของทหารและฝ่ายปกครองและหลายอำเภอ อีกทั้งยังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่ด้วย ผลโหวตครั้งนี้กองทัพต้องพิจารณาอย่างละเอียด เพราะอาจกระทบต่อแนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ในระยะยาวด้วย 5.ปริมณฑลของความขัดแย้งและขั้วข้างทางการเมืองหลักยังดำรงอยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือ อิทธิพลของอำนาจเก่ายังอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งเป็นบทสะท้อนผลงานด้านปรองดองสมานฉันท์ของรัฐบาล ที่ยังต้องปรับปรุงหรือมีผลงานมากกว่านี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้