วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
8,400 ทุ่นประชารัฐปกป้องทะเลไทย

8,400 ทุ่นประชารัฐปกป้องทะเลไทย

  • Share:

พิทักษ์ทะเลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี

ที่สำคัญ ปีนี้ 2559 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ท่าน มิเพียงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการช่วยเหลือสังคมเท่านั้น แต่ยังทรงตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่งด้วยเช่นกัน

ทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการอนุรักษ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติหลายต่อหลายโครงการ
ด้วยเหตุนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัด “โครงการ 8,400 ทุ่นประชารัฐพิทักษ์ทะเล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559” ขึ้น เพื่ออนุรักษ์แนวปะการังและพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลของประเทศไทย

“สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักและมีพระราชดำรัสว่า ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยนับวันมีแต่จะลดน้อยลง มีสัตว์หลายชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ โดยเฉพาะเต่าทะเล ดังนั้น หากทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ ทรัพยากรสัตว์ป่าก็มีความสมดุลและคงความหลากหลายเช่นกัน” นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ 8,400 ทุ่นประชารัฐพิทักษ์ทะเลฯ

โครงการนี้ไม่เพียงเพื่อสนองพระราชดำรัสและเฉลิมพระเกียรติเท่านั้น แต่ยังเป็นการอนุรักษ์แนวปะการังและพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยจะมีการวางแนวทุ่นไข่ปลา จำนวน 8,400 ลูก ทุ่นทรงกลมสีฟ้า พร้อมธงแสดงเขตห้ามเข้าในเขตอนุรักษ์ปะการังใน 13 อุทยานแห่งชาติ คือ หมู่เกาะช้าง จ.ตราด 600 ลูก หมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร 420 ลูก ตะรุเตา จ.สตูล 1,280 ลูก อ่าวพังงา จ.พังงา 840 ลูก สิรินาถ จ.ภูเก็ต 420 ลูก หาดเจ้าไหม จ.ตรัง 600 ลูก แหลมสน จ.ระนอง–พังงา 340 ลูก หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี 840 ลูก หมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ 1,000 ลูกหาดนพรัตน์ธารา–หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ 800 ลูก หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา 420 ลูก เขา
แหลมหญ้า–หมู่เกาะเสม็ด 420 ลูก และหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา 420 ลูกการวางแนวทุ่นใน 13 อุทยานฯ กรมอุทยานฯจะร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ดำเนินการเพื่อให้ถูกหลักวิชาการ

“สถานการณ์ปะการังฟอกขาวค่อนข้างรุนแรงใน 13 อุทยานฯ โดยเฉพาะหมู่เกาะชุมพร บริเวณเกาะมะพร้าว เกาะง่ามน้อย เกาะกุลา ฟอกขาว 50–80 เปอร์เซ็นต์ ตะรุเตา โซนอาดัง–ราวี บริเวณหินงามทิศใต้ อ่าวเรือใบ อ่าวสอง ฟอกขาว 50–60 เปอร์เซ็นต์ หาดนพรัตน์ธารา–หมู่เกาะพีพี บริเวณเกาะไก่ ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก เกาะไผ่ทิศเหนือ อ่าวผักหนาม ฟอกขาวตั้งแต่ 60–80 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น โดยกรมอุทยานฯ ได้จัดทำประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้ทราบเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการในบริเวณแนวปะการัง เช่น การเหยียบย่ำปะการัง การทิ้งสมอเรือเพื่อลดการคุกคามแนวปะการัง รวมทั้งกวดขันไม่ให้เรืออวนลาก อวนรุน เข้ามาทำประมงในเขตอุทยานฯ เด็ดขาดพร้อมกับปิดการท่องเที่ยวในบางจุดด้วย” อธิบดีกรมอุทยานฯ ระบุเพื่อสะท้อนภาพวิกฤติแนวปะการังกับสถานการณ์ฟอกขาว

สำหรับโครงการ 8,400 ทุ่นประชารัฐพิทักษ์ทะเล เฉลิมพระเกียรติฯ จะนำร่องที่ อุทยานฯ หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 24-26 ส.ค.นี้

นอกจากโครงการ 8,400 ทุ่นประชารัฐพิทักษ์ทะเล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แล้ว กรมอุทยานฯ ยังจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอื่นๆตลอดเดือน ส.ค.นี้ ด้วย อาทิ โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยอาศัยแนวทางประชารัฐตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล สมดุลและยั่งยืน” โดยจะมีการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม 84 ไร่ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ เช่น ปูทะเล ปูม้า กุ้ง ชนิดปลาต่างๆ จำนวน 8,400,000 ตัว จัดทำเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯระยะทาง 1,500 เมตร พร้อมจุดพักผ่อน เป็นต้น

“ยังมีโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ อีก 3 โครงการ คือ 1.โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จ.พะเยา ไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร่ 2.โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่อุทยานฯ ศรีน่าน จ.น่าน ไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร่ และ 3.โครงการสร้างฝายประชารัฐ โดยสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานในพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมสภาพใน 25 ลุ่มน้ำหลักที่อยู่ในป่าอนุรักษ์ เป็นอุทยานฯ ทางบก 106 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 58 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 68 แห่ง รวม 232 พื้นที่ พื้นที่ละ 30-40 ฝาย รวม 8,984 ฝาย” นายธัญญา กล่าว

“ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม” มองว่า ทรัพยากรธรรมชาติควรได้รับการปกป้องดูแลให้คงความอุดมสมบูรณ์ ขณะที่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฯ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ควรยืนอยู่บนหลักฐานของการอนุรักษ์

โดยเฉพาะในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมแรงร่วมใจสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกันทำสิ่งดีงามเพื่อแผ่นดินเกิดถวายแม่ของแผ่นดิน.

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้