วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พรเพชร' แนะ คสช.ตั้ง กรธ.เพิ่ม 10 คน แบ่งเบางาน เร่งทำคลอด ก.ม.ลูก

"พรเพชร" โบ้ยฝนทำคนใช้สิทธิน้อยลงประชามติน้อยกว่าปี 50 แนะ คสช.ตั้ง กรธ.เพิ่ม 10 คน แบ่งเบาภารกิจ ดักคอขอขยายโรดแม็ปเลือกตั้งเพิ่ม 60-75 วัน อ้างต้องรวมเวลาเขียนคำถามพ่วงในร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.59 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงผลการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญว่า ต้องรอให้ กกต.ประกาศผลอย่างเป็นทางการก่อน แต่เมื่อรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงผ่านประชามติถือเป็นผลดีต่อการเข้าใจในโรดแม็ป และการดำเนินการของ คสช.ที่นำไปสู่การเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นคนที่สงสัยอยู่จะมีความมั่นใจยิ่งขึ้น ส่วนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของ กรธ.ในการจัดทำ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม สนช.ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ตามหลักเกณฑ์ ต้องรอให้รัฐธรรมนูญประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน แต่ส่วนตัวเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องรอ กรธ.สามารถเตรียมยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไปพลางๆ ก่อน เมื่อร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้จะย่นเวลาการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ กรธ.ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 8-10 ฉบับ ส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงแม้จะน้อยกว่าการทำประชามติปี 50 แต่ถือว่าใกล้เคียงกัน เพราะการทำประชามติครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ 54-55% ขณะที่ปี 50 มีผู้มาใช้สิทธิ 57% อาจเป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผู้ออกมาใช้สิทธิลดลงก็ได้ เป็นเรื่องปกติ

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า ส่วนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นปลายปี 60 หรือต้นปี 61 นั้น คิดว่า ควรเอาโรดแม็ปเดิมบวกระยะเวลาขั้นตอนการบรรจุคำถามพ่วงในรัฐธรรมนูญ เป็นเวลา 60-75 วัน รวมเข้าไปด้วย ส่วนเรื่อง ส.ว.ต้องรอให้มี พ.ร.บ.การได้มาซึ่ง ส.ว.ก่อน อย่างไรก็ตามขณะนี้ กรธ.มี 21 คน แต่ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดให้มีภารกิจมากมาย ดังนั้นอาจเพิ่มจำนวน กรธ.อีก 10 คน โดย คสช.จะเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยอย่างจริงจัง ขึ้นอยู่กับ กรธ.เป็นหลักว่า ต้องการเพิ่มหรือไม่ ผู้ที่จะเข้ามานั้น ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย แต่เชี่ยวชาญในเฉพาะด้าน เช่น การเลือกตั้ง พรรคการเมือง เป็นต้น.

"พรเพชร" โบ้ยฝนทำคนใช้สิทธิน้อยลงประชามติน้อยกว่าปี 50 แนะ คสช.ตั้ง กรธ.เพิ่ม 10 คน แบ่งเบาภารกิจ ดักคอขอขยายโรดแม็ปเลือกตั้งเพิ่ม 60-75 วัน อ้างต้องรวมเวลาเขียนคำถามพ่วงในร่างรัฐธรรมนูญ 8 ส.ค. 2559 15:02 8 ส.ค. 2559 15:41 ไทยรัฐ