วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผวจ.เชียงราย มอบของพระราชทาน ให้โอวาท นร. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 15

ผวจ.เชียงราย มอบของพระราชทาน ให้โอวาท นร. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 15

  • Share:

ผวจ.เชียงราย มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 พร้อมให้โอวาท เน้นให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ขยัน อดทน ทำตัวมีประโยชน์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ส.ค. 59 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา กระเป๋าเป้นักเรียน และสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

นอกจากนี้ ยังมี พ.ต.อ.เรวัตร ยืนธรรม ผกก.สภ.เชียงแสน นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน น.ท.นันทพล นาคสุวรรณ หน.ยก.ขว.นรข.เขตเชียงราย นายบัญชา ชัยศีลบุญ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชาฯ และ ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เข้าร่วม

ดร.กัมพล ได้กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มีนักเรียน 1,953 คน ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามชายขอบพื้นที่สูง พื้นราบ และเด็กพิเศษ คลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พร้อมทั้งได้จัดการสอนในระบบทวิศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้วุฒิ ปวช. อีก 1 วุฒิ ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี และที่สำคัญที่สุด ทางโรงเรียนได้เน้นสร้างเด็กดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหน้าที่เด็กดี 10 ประการ

"นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการวิชาชีพร้านเสริมสวย และร้านตัดผมชาย ร้านกาแฟเวียงเก่าที่ทันสมัย เพื่อนักเรียนใช้ฝึกภาคปฏิบัติในศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อย การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มในอนาคต" ดร.กัมพล กล่าว 

นายบุญส่ง ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกโรงเรียนในประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เอาใจใส่ดูแล และห่วงใยมาตลอดเวลา มีสิ่งของพระราชทาน มีเรื่องราวต่างๆ มาดูแล ฉะนั้นอยากจะฝากให้กับลูกๆ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 แห่งนี้ ที่มีโอกาสมากกว่านักเรียนโรงเรียนอื่น จะต้องปฏิบัติดี เรียนดี มีความขยัน ความอดทน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และตั้งใจทำหน้าที่ และบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้