วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผวจ.เชียงราย มอบของพระราชทาน ให้โอวาท นร. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 15

ผวจ.เชียงราย มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 พร้อมให้โอวาท เน้นให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ขยัน อดทน ทำตัวมีประโยชน์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ส.ค. 59 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา กระเป๋าเป้นักเรียน และสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

นอกจากนี้ ยังมี พ.ต.อ.เรวัตร ยืนธรรม ผกก.สภ.เชียงแสน นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน น.ท.นันทพล นาคสุวรรณ หน.ยก.ขว.นรข.เขตเชียงราย นายบัญชา ชัยศีลบุญ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชาฯ และ ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เข้าร่วม

ดร.กัมพล ได้กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มีนักเรียน 1,953 คน ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามชายขอบพื้นที่สูง พื้นราบ และเด็กพิเศษ คลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พร้อมทั้งได้จัดการสอนในระบบทวิศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้วุฒิ ปวช. อีก 1 วุฒิ ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี และที่สำคัญที่สุด ทางโรงเรียนได้เน้นสร้างเด็กดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหน้าที่เด็กดี 10 ประการ

"นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการวิชาชีพร้านเสริมสวย และร้านตัดผมชาย ร้านกาแฟเวียงเก่าที่ทันสมัย เพื่อนักเรียนใช้ฝึกภาคปฏิบัติในศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อย การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มในอนาคต" ดร.กัมพล กล่าว 

นายบุญส่ง ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกโรงเรียนในประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เอาใจใส่ดูแล และห่วงใยมาตลอดเวลา มีสิ่งของพระราชทาน มีเรื่องราวต่างๆ มาดูแล ฉะนั้นอยากจะฝากให้กับลูกๆ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 แห่งนี้ ที่มีโอกาสมากกว่านักเรียนโรงเรียนอื่น จะต้องปฏิบัติดี เรียนดี มีความขยัน ความอดทน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และตั้งใจทำหน้าที่ และบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้.

ผวจ.เชียงราย มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 พร้อมให้โอวาท เน้นให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ขยัน อดทน ทำตัวมีประโยชน์ 8 ส.ค. 2559 14:45 9 ส.ค. 2559 02:17 ไทยรัฐ