วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สืบสานพระราชปณิธาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

สืบสานพระราชปณิธาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

  • Share:

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, ยุวดี จิราธิวัฒน์ และเหล่านางแบบ ร่วมกันปักคำว่า Long Live The Queen บนผืนผ้าไหมขนาด 7 เมตร.

ห้างเซ็นทรัล ชิดลม และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ภายในงานพบ 7 ฉลองพระองค์งามวิจิตรและจัดแสดงงานปักแบบต่างๆ พร้อมจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยสุดอลังการ จาก 3 สุดยอดดีไซเนอร์ ได้แก่ ธีระพันธ์ วรรณรัตน์ จาก TIRAPAN, พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ จาก PICHITA, นคร สัมพันธารักษ์ จาก NAGARA และ 7 ดีไซเนอร์ชั้นนำจากแบรนด์ต่างๆ ได้แก่ อัญชลี วิกสิตนาคกุล ANCHAVIKA, พลพัฒน์ อัศวะประภา ASAVA, อภิษฎา นิมิตรวานิช CALISTA, กรัชเพชร อิสสระ KEMISSARA, มลลิกา เรืองกฤตยา KLOSET, ปฏิญญา เกี่ยวข้อง PATINYA และ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน VICKTEERUT เพื่อนำรายได้สมทบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และร่วมปักคำว่า “Long Live The Queen” บนผืนผ้าไหม ยาว 7 เมตร ที่ ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 เซ็นทรัล ชิดลม และชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัดถึง 21 ส.ค. เข้าชมฟรี!

ธีมา—ฑาทิม รักษะจิตร, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์, ธีระพันธ์ วรรณรัตน์, คุณหญิงจิราภา สูตะบุตร,วิภาดา โทณวณิก.

โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กล่าวในการเปิดงานว่า นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระ บาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ทั่วทุกภูมิภาค ทรงค้นพบความเป็นศิลปินที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย ทรงสังเกตเห็นความงดงามของผ้าถูเรือนที่เคยเป็นผ้านุ่งผืนเก่า จึงทรงสนับสนุนให้ราษฎรสืบสานการทอผ้า และปักผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างความ ภาคภูมิใจแก่ผู้คนเหล่านั้นให้คงรักษาและถ่ายทอดเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนสู่คนรุ่นถัดไป พร้อมทรงนำผ้าจากฝีมือชาวบ้านมาตัดเย็บเป็นฉลอง พระองค์ที่งดงาม จนเกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวาง

ทศ—ศุกตา จิราธิวัฒน์
กรัชเพชร อิสสระ, สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา,พัชทรี ภักดีบุตร.

ส่วนสุดยอดดีไซเนอร์ที่มาร่วมออกแบบทั้งหมดต่างปลื้มกับเสน่ห์ของผ้าไทย ที่แต่ละผืนผ้ามีความงดงามแตกต่างกันและใช้ฝีมือในการทำที่ประณีตใช้เวลาการทำนาน ถือเป็น ผลงานโอตกูตูร์ หนึ่งเดียวในโลกได้เช่นกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้