วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กรุงเทพโพลล์' เชื่อ รธน.ปราบโกง พาประเทศปลอดทุจริตคอร์รัปชัน

"กรุงเทพโพลล์" เผยผลสำรวจหลังประชามติ 5 เรื่องที่ ปชช.หวังหลังได้ รธน.ใหม่ ระบุอยากเห็น ศก.ไทยดีขึ้น เชื่อ รธน.ปราบโกง พาประเทศปลอดทุจริตคอร์รัปชันได้ 

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.59 กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "5 เรื่องที่ประชาชนหวังหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,576 คน ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่า 5 เรื่อง ที่ประชาชนหวังมากที่สุดหลังรัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติ อันดับ 1 ร้อยละ 34.3 อยากให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจดีขึ้น การลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น การค้าขาย การจ้างงานในประเทศดีขึ้น ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น อันดับ 2 ร้อยละ 14.6 อยากให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในส่วนของนักการเมืองและข้าราชการ อันดับที่ 3 ร้อยละ 11.9 อยากให้บ้านเมืองสงบ ไม่มีความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ชุมนุมทางการเมือง อันดับที่ 4 ร้อยละ 9.6 อยากให้ประเทศมีการเดินหน้าพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน อาทิ การศึกษา ความสัมพันธ์กับต่างชาติ และอันดับที่ 5 ร้อยละ 8.5 อยากให้ประเทศมีการเลือกตั้งโดยเร็ว

นอกจากนี้ เมื่อถามความเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนี้ จะสามารถนำพาประเทศให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันได้มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.9 เห็นว่า ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.1 เห็นว่า ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ส่วนร้อยละ 24.0 ไม่แน่ใจ.

"กรุงเทพโพลล์" เผยผลสำรวจหลังประชามติ 5 เรื่องที่ ปชช.หวังหลังได้ รธน.ใหม่ ระบุอยากเห็น ศก.ไทยดีขึ้น เชื่อ รธน.ปราบโกง พาประเทศปลอดทุจริตคอร์รัปชันได้ 8 ส.ค. 2559 10:55 8 ส.ค. 2559 11:52 ไทยรัฐ