วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิบากกรรมประชาธิปไตยไทย

ผลพวงของประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงที่ผ่านด่านไปได้เรียบร้อยถึง ไม่ใช่กลไกที่จะตัดสินอนาคตของประเทศไทย ถ้าจะว่าไปแล้วก็ถูก แต่ไม่ได้ถูกทั้งหมด เพราะอนาคตของประเทศไทยไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง ยังอยู่ในมือของ คสช.หรือกองทัพ เช่นเดียวกับ ฝ่ายการเมือง ก็ต้องหันกลับไปปฏิรูปตัวเองครั้งใหญ่ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย วิกฤติการเมือง ที่เกิดขึ้นแต่ละยุคตั้งแต่ปี 2475 มาแล้ว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ใดก็แล้วแต่ กองทัพ จะเข้ามามีส่วนทุกครั้ง ที่เป็นเช่นนี้ เคยฉุกคิดบ้างหรือไม่ว่า ประชาธิปไตย ในบ้านเราเป็นแค่ประชาธิปไตยเสมือนจริงเท่านั้น

ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นคนกำหนด

ที่ไม่เปลี่ยนแปลง คนที่สามารถจะฉีกรัฐธรรมนูญได้มีอยู่แค่ กองทัพ แม้แต่ ประชาชน ก็ไม่มีสิทธิ และการร่างรัฐธรรมนูญก็จะมีคณะบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ในการร่าง ซึ่งบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก็ถูกเลือกสรรแล้วจากคณะผู้ปกครองที่มาจากการยึดอำนาจ

เพราะฉะนั้น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จึงไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประเทศไทย

ถ้าจะอ้าง รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน สมัยอดีตนายกฯ อานันท์ ปันยารชุน ก็เป็นของประชาชนแค่ครึ่งใบ อีกครึ่งใบก็ยังเป็นของผู้มีอำนาจ ยังสงวนสิทธิ์และมีการนิรโทษกรรมความผิดให้กับผู้ที่ยึดอำนาจอยู่ดี

ถ้าจะเปรียบประชาธิปไตยในไทยกับเมียนมา จะเห็นภาพชัดขึ้น การจำกัดสิทธิทางการเมือง รัฐบาลที่ถูกยึดอำนาจ หรือฝ่ายค้าน และให้สิทธิพิเศษต่อท่อรัฐบาลทหาร ซึ่งบัญญัติเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะอ้างได้ว่า เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ความเป็นประชาธิปไตยพิสูจน์ได้ง่ายๆด้วยกฎเกณฑ์ไม่กี่ข้อ เช่น นายกฯ หรือผู้นำประเทศ จะต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้นำที่มาจากการแต่งตั้งเป็นตัวแบบของระบบเผด็จการเท่านั้น

ส.ส.และ ส.ว. จะต้องมาจากการเลือกตั้ง เพราะไม่ว่าจะ ส.ส.หรือ ส.ว. ต้องทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎร ถ้ามาจากการแต่งตั้ง จะเรียกว่า ตัวแทนประชาชน ได้อย่างไร

ถ้าจะให้คนที่มาจากการแต่งตั้ง มานั่งทำหน้าที่ในการเลือกองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ ถอดถอนหรือตัดสินอนาคตของประเทศ ตัดสิทธิผู้แทนประชาชนและประชาชนแล้วก็ไม่ต่างจากเผด็จการทางปกครอง

ความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญนั้นหมายถึงต้อง เสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะชนชั้นไหน ไม่มีการยกเว้นทั้งนั้น หนึ่งสิทธิจะต้องหนึ่งเสียง เสมอกัน

การกระทำใดๆถ้าผู้ปกครองปราศจากความรับผิดชอบ โดยเขียนนิรโทษกรรมความผิดของตัวเองเอาไว้ทั้งหมดไม่ว่าก่อนหรือหลังมีรัฐธรรมนูญบังคับใช้ การละเมิดรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย จึงถือเป็นเรื่องปกติ

เป็นวิบากกรรมของประชาธิปไตยต่อไป.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

8 ส.ค. 2559 10:04 8 ส.ค. 2559 10:04 ไทยรัฐ