วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ต้องยอมรับผลประชามติ

ต้องยอมรับผลประชามติ

  • Share:

ก่อนการลงประชามติเพียงวันเดียว โฆษกรัฐบาลและโฆษก คสช. ซึ่งเป็นนายทหารทั้งสองคนยืนยันตรงกันว่าไม่ว่าผลของประชามติจะออกมาอย่างไร ทุกอย่างจะเดินหน้าไปตามขั้นตอนที่กำหนดสู่การเลือกตั้งในปี 2560 สอดคล้องกับคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “เราคงต้องรักษาคำพูด” จะมีการส่งมอบภารกิจให้รัฐบาลใหม่ “โดยไม่มีการสืบทอดอำนาจ”

เป็นการตอกย้ำสัญญาที่ให้ไว้ทั้งต่อคนไทยและประชาคมโลก ทำให้เกิดความมั่นใจทุกฝ่าย ทั้งประชาชนทั่วไป นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ตามสัญญาที่เคยกล่าวย้ำว่า ขณะนี้เป็นเพียงช่วงเปลี่ยนผ่าน ก่อนคืนสู่ประชาธิปไตย ไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ แต่ถ้าไม่ผ่านอาจจะยุ่งยากหน่อย เพราะจะต้องจัดทำใหม่ให้เสร็จทันเวลา

แม้จะสร้างความมั่นใจได้ใน ระดับหนึ่ง แต่บางฝ่ายก็ยังอาจสงสัยในคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ประกาศว่าจะรับทั้งร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง เพราะถ้ารับอย่างเดียวจะทำอะไรไม่ได้ นายกรัฐมนตรีบอกจะไม่มีการสืบทอดอำนาจ แต่น่าสงสัยว่าทำไมจึงต้องการ ส.ว.ที่มาจากการสรรหาหรือแต่งตั้ง 250 คน และให้มีอำนาจร่วมเลือกนายกฯ จัดตั้งรัฐบาลใหม่?

แต่ไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่าน สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ ทุกฝ่ายต้องยอมรับผลการตัดสินใจของประชาชน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับอาจนำไปสู่ความแตกแยกและขัดแย้ง และอาจเปลี่ยนคู่ขัดแย้งจากกลุ่มผู้สนับสนุนทักษิณกับกลุ่มผู้ไม่เอาทักษิณมาเป็นการขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุน คสช.กับกลุ่มผู้ประกาศสนับสนุนประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ

ถ้าร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงไม่ผ่าน ผู้กุมอำนาจจะต้องไม่ลงโทษประชาชนด้วยการยัดเยียดรัฐธรรมนูญ “ที่โหดกว่า” ตามที่บางคนเคยขู่ แต่จะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม หรือมิฉะนั้นก็นำรัฐธรรมนูญ 2550 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบท บัญญัติที่ทุกฝ่ายต้องการ เช่น การปฏิรูปและการปราบโกง ข้อดีก็คือรัฐธรรมนูญนี้ผ่านประชามติ

คำกล่าวที่ว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ไม่ได้เป็นแค่วาทกรรมเท่ๆ แต่เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย คงจะจำกันได้ว่า บัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้เรียกร้องรัฐบาลไทยให้เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย “เพื่อความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ และความปรองดองในชาติ” นี่คือสรรพคุณของการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของประชาชนจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญมีความชอบธรรม เพราะทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และยอมรับผลประชามติ แม้ฝ่ายที่เห็นต่างจะเป็นผู้ชนะ และในที่สุดจะนำไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแม็ป คืนอำนาจให้แก่ประชาชน ตามทฤษฎีประชาธิปไตยที่ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย หรือ “รัฏฐาธิปัตย์” ตัวจริง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้