วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศักดิ์ศรีชาวนาญี่ปุ่น...มาจากไหน

โดย สะ-เล-เต

มาฟังเรื่องเล่าชาวนาญี่ปุ่น โดย อ.ทซึโทมุ มิยาโกชิ ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าว) บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด...ต่อจากเมื่อวาน

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือชาวนาเป็นอย่างดี เพราะกลัวปัญหาความมั่นคงด้านอาหารที่มาจากประเทศมีแต่ชาวนาสูงวัย คนรุ่นใหม่ไม่ทำเกษตร รัฐเลยสนับสนุนให้ทำนาแปลงใหญ่...ปัญหาหนึ่งที่ตามมาไม่ต่างจากบ้านเรา ผลผลิตล้นตลาด

เลยต้องใช้วิธีจูงใจให้ชาวนาบางส่วนเปลี่ยนจากผลิตข้าวเพื่อการบริโภค มาเป็นให้นำข้าวมาเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ทดแทนการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...โดยรัฐจะสนับสนุนเงินให้ไร่ละ 76,000 เยน หรือประมาณ 26,200 บาท และเมื่อหมดฤดูทำนา เข้าสู่ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นจัดไม่สามารถปลูกพืชหลังทำนาได้ รัฐยังจะสนับสนุนค่าสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกผักหรือไม้ดอกในระบบปิดด้วย แต่พิจารณาตามความเหมาะสม

หากชาวนาสนใจจะเปลี่ยนชีวิตไปเป็นชาวสวน ปลูกผัก ผลไม้แทนข้าว รัฐจะสนับสนุนเงิน 32,500-41,800 เยน หรือประมาณ 11,200-14,400 บาท

อย่างที่บอกไปเมื่อวาน ชาวนาญี่ปุ่นจะรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่แบบครบวงจร คือ ทำตั้งแต่การปลูก แปรรูป และขายเอง จนพัฒนา ถึงขั้นสามารถรวมตัวตั้งเป็นสหกรณ์และบริษัท ผลที่ตามมา...พื้นที่เกษตรเดิมที่ชาวญี่ปุ่นมีเฉลี่ยคนละ 12 ไร่ แต่พอรวมแปลงใหญ่จะมีพื้นที่เฉลี่ยกลุ่มละ 193 ไร่

การทำนาแบบต่างคนต่างทำมีรายได้เฉลี่ยปีละ 100,000 บาทต่อไร่... รวมแปลงมีรายได้เฉลี่ย 4.1 ล้านบาทต่อไร่ (เฉพาะปลูกข้าว) เนื่องจากผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนต่ำลง

ท้ายที่สุด เมื่อการรวมกลุ่มมีความเข้มแข็ง แปรรูปเป็น มีช่องทาง จำหน่าย จนกลายเป็นบริษัททำธุรกิจได้เอง มีความน่าเชื่อถือ สิ่งที่ตามมาบรรดาซุปเปอร์มาร์เกต บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรต่างๆจะวิ่งเข้าหา ไม่เพียงต้องการสินค้าไปขายในห้างตัวเองเท่านั้น ยังควักเงินขอร่วมลงทุนผลิตสินค้าเกษตรด้วย...เรียกว่า เป็นเพื่อนพันธมิตรร่วมธุรกิจเดียวกัน

ศักดิ์ศรีชาวนา พ่อค้า นายทุน เท่าเทียม...แล้วไทยล่ะ ฝันนี้จะได้ตื่นขึ้นวันไหน.


สะ–เล–เต

8 ส.ค. 2559 09:29 9 ส.ค. 2559 00:12 ไทยรัฐ