วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ผุดโรดแม็ปเร่งแก้ค้ามนุษย์

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กำหนดให้มีการประชุมวันที่ 8 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือประเด็นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยอยู่ระดับ 2 ที่ต้องจับตามองและมีข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 17 ข้อ แยกเป็นการดำเนินคดีผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่รัฐ 5 ข้อ การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย 5 ข้อ การป้องกันแรงงานต่างด้าวและกลุ่มเสี่ยง 5 ข้อ และ 2 ข้อเป็นเรื่องเสรีภาพสื่อและความร่วมมือทุกภาคส่วน ในส่วนของ พม.ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นโรดแม็ปเร่งด่วน 24 เป้าหมาย ตั้งเป้าบรรลุผลสำเร็จในปี 2559 โดยแบ่งภารกิจการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน ซึ่ง พม.รับผิดชอบการช่วยเหลือผู้เสียหายและรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ เสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบดำเนินการ พร้อมใช้เป็นกรอบติดตามงานและจัดทำรายงานส่งสหรัฐอเมริกาปีหน้า.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กำหนดให้มีการประชุมวันที่ 8 ส.ค. 8 ส.ค. 2559 00:32 8 ส.ค. 2559 00:32 ไทยรัฐ