วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. รับคนใช้สิทธิต่ำกว่าเป้า ลั่นยึดเสียงข้างมากตามหลักสากล

กกต.รับ คนใช้สิทธิต่ำกว่าเป้า ลั่นกติกาคือกติกา ยึดตามเสียงข้างมากและถือเป็นที่ยุติ ใครถามฉันทามติเท่ากับหาเรื่อง ...

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม นายสมชัย สุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง แถลงผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างไม่เป็นทางการ ว่า ผลคะแนนออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการคงไม่คลาดเคลื่อนมากนัก ตัวเลขคะแนนคงไม่มีการกลับผลไปในทางตรงกันข้าม เพราะคะแนนเห็นชอบ และไม่เห็นชอบทั้งสองประเด็น มีจำนวนห่างกันมากพอ โดยจากผลการรายงานอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าในการทำประชามติครั้งนี้ มีประชาชนออกมาใช้สิทธิประมาณ 55% ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งผู้มาใช้สิทธิครั้งนี้มีจำนวนน้อยกว่าการทำประชามติ 2550 และน้อยกว่าจำนวนที่ กกต.ตั้งเป้าไว้

อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม เพราะมีผู้เพิ่ม ถอน ชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ จำนวน 224,453 คน ดังนั้น การทำประชามติครั้งนี้จึงมียอดผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 50,261,529 คน

เมื่อถามว่า มีผู้มาใช้สิทธิเพียง 55% จะทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงฉันทามติหรือไม่ นายสมชัย กล่าวว่า กติกาก็คือกติกา ที่การออกเสียงประชามตินับเพียงคนที่มาใช้สิทธิออกเสียง ไม่ว่าผู้มาใช้สิทธิจะมีจำนวนถึงครึ่งหรือไม่ ก็ให้ยึดตามเสียงข้างมากและถือเป็นที่ยุติ เป็นหลักสากล จึงไม่น่าเป็นสาเหตุที่จะมาตั้งคำถามว่าจะเป็นฉันทามติได้หรือไม่ นอกจากจะหาเรื่อง ส่วนตัวเห็นว่าไม่เหลืออะไรให้คิดแล้ว เมื่อถามถึงกรณีที่กลุ่ม นปช. ประกาศว่าหากผู้มาใช้สิทธิไม่ถึง 80% ขอให้ กกต.ลาออกทั้งชุด นายสมชัยตอบสั้นๆ ว่า ก็พูดได้เรื่อยๆ

กกต.รับ คนใช้สิทธิต่ำกว่าเป้า ลั่นกติกาคือกติกา ยึดตามเสียงข้างมากและถือเป็นที่ยุติ ใครถามฉันทามติเท่ากับหาเรื่อง ... 7 ส.ค. 2559 20:34 7 ส.ค. 2559 20:45 ไทยรัฐ