วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพล คนเชื่อหลังลงประชามติ การเมืองยังเหมือนเดิม

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็น คนเชื่อหลังลงประชามติ การเมืองยังเหมือนเดิม หากผ่านอาจกระทบพรรค-นักการเมือง ถ้าไม่ผ่าน เชื่อ ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ...

วันที่ 7 สิงหาคม “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,279 คน เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง หลังจากการลงประชามติเสร็จสิ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่า “การเมืองไทย” หลังการลงประชามติจะเป็นอย่างไร? อันดับ 1 ร้อยละ 55.43 ระบุ เหมือนเดิม เพราะ ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์มีให้เห็นทุกยุคทุกสมัย ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 31.75 ระบุ ดีขึ้น เพราะ ได้มีการลงประชามติ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นอีกขึ้นตอนหนึ่งที่สำคัญก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ บ้านเมืองมีเป้าหมาย มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ฯลฯ อันดับ 3 ร้อยละ 12.82 ระบุ แย่ลง เพราะ ผลที่ออกมาอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ไม่เห็นด้วย อาจเกิดการแบ่งขั้วแบ่งฝ่าย มีการออกมาเรียกร้องหรือคัดค้าน สถานการณ์อาจรุนแรงมากขึ้น ฯลฯ

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่า “การเมืองไทย” หลังการลงประชามติ (ถ้าผ่าน) จะเป็นอย่างไร? อันดับ 1 ร้อยละ 81.24 เห็นว่า พรรคการเมืองและนักการเมือง ได้รับผลกระทบ อันดับ 2 ร้อยละ 79.52 ระบุมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะได้มีการเลือกตั้ง อันดับ 3 ร้อยละ 77.01 เห็นว่า ผู้ที่ไม่เห็นด้วยออกมาเคลื่อนไหว เกิดความขัดแย้ง วุ่นวาย อันดับ 4 ร้อยละ 66.93 ระบุ สถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น และอันดับ 5 ร้อยละ 64.74 ระบุบ้านเมืองจะได้เดินหน้า พัฒนาต่อไปได้

ต่อข้อถาม ประชาชนคิดว่า “การเมืองไทย” หลังการลงประชามติ (ถ้าไม่ผ่าน) จะเป็นอย่างไร? อันดับ 1 ร้อยละ 84.05 เชื่อว่า ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง อันดับ 2 ร้อยละ 70.91 ระบุ อาจมีความขัดแย้ง มีการเคลื่อนไหว คัดค้าน จากผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อันดับ 3 ร้อยละ 68.80 ระบุ อยู่ภายใต้การดูแลของ คสช. และรัฐบาลเหมือนเดิม อันดับ 4 ร้อยละ 67.63 ระบุ รัฐบาลต้องทบทวน หาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม และอันดับ 5 ร้อยละ 57.70 เห็นว่าต้องมีการชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชน

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็น คนเชื่อหลังลงประชามติ การเมืองยังเหมือนเดิม หากผ่านอาจกระทบพรรค-นักการเมือง ถ้าไม่ผ่าน เชื่อ ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ... 7 ส.ค. 2559 17:25 7 ส.ค. 2559 19:54 ไทยรัฐ