วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รณรงค์ทำความดีช่วยเพื่อนมนุษย์

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์องค์ราชัน อภิวันท์ 7 รอบ องค์ราชินีคู่พระบารมีปีมหามงคล” ชวนทำความดีบริจาคโลหิต-ดวงตา-อวัยวะเพื่อช่วยเหลือต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

จากการที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดทำโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ” เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตใจเป็นกุศลร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยมาตั้งแต่ปี 2549 โดยทำเป็นห้องบริจาคโลหิตถาวรขึ้นที่ห้างฯเดอะมอลล์ ทั้ง 4 สาขา และได้รับหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทยว่า เป็นองค์กรต้นแบบในการระดมโลหิต มากที่สุดในประเทศไทย และในโอกาสมหามงคลนี้ ศิริลักษณ์ ไม้ไทย กรรมการบริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นแม่งานผนึกกำลังผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 70 องค์กร ร่วมกันทำพันธสัญญารณรงค์บริจาคโลหิต-ดวงตา-อวัยวะ สำหรับนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และยังแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะทำความดีและส่งต่อสู่สังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยสามารถบริจาคได้ทุกวัน ณ ห้องบริจาคโลหิตถาวร ที่เดอะมอลล์ทั้ง 4 สาขา คือ สาขาบางกะปิ, งามวงศ์วาน, บางแค และนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น.เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย 7 ส.ค. 2559 14:25 7 ส.ค. 2559 14:26 ไทยรัฐ