วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แปลงใหญ่แบบญี่ปุ่น

แปลงใหญ่แบบญี่ปุ่น

โดย สะ-เล-เต
8 ส.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังโหมประโคมทำนาแปลงใหญ่... อ.ทซึโทมุ มิยาโกชิ ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าว) บริษัทสยาม คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เล่าให้ฟัง ญี่ปุ่นมีแปลงใหญ่เหมือนกัน

แต่ทำกันมาหลายสิบปี ต่างกับไทยเพิ่งจะเริ่มลงมือทำ และวัตถุประสงค์การทำนาแปลงใหญ่ก็ต่างกัน...เราคิดทำเพื่อลดทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ญี่ปุ่นทำเพื่อไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด รวมถึงแก้ปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่คนทำนามีแต่คนอายุเฉลี่ยเกิน 60 ปี ไม่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นเกษตรกร

ชาวนาบางคนมีที่ดิน แต่ไม่ต้องการทำเกษตรเลยปล่อยให้คนอื่นเช่า บางรายที่มีที่ดินอยากทำนาแต่ไม่มีเงินซื้อเครื่องจักรกลเลยต้องจ้างกลุ่มธุรกิจการเกษตรมาทำนา...ชาวนาเหล่านี้เลยมารวมกลุ่มกันทำแปลงใหญ่ โดยภาครัฐให้การสนับสนุน

ได้รับงบฯสนับสนุนจากรัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนจังหวัด...30-50% นำไปลงทุนด้านเครื่องจักร โรงเรือน และอื่นๆ ส่วนที่เหลือรัฐเปิดช่องให้เข้าถึงแหล่งทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

รัฐบาลญี่ปุ่นดูแลเกษตรกรอย่างดี เพราะต้องรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานกลางประจำจังหวัด เพื่อจัดพื้นทีี่ทำการเกษตรให้กับเกษตรกรที่รวมกลุ่ม

การสนับสนุนมีด้วยกันหลายระดับ ทั้งแบบทำเดี่ยวๆ ไม่รวมกลุ่ม และรวมกลุ่ม...ชาวนาทุกคนที่มีพื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่ จะได้เงินสนับสนุนการทำนา ครัวเรือนละ 300,000 เยน (102,000 บาท), พื้นที่ 3-12 ไร่ ได้เงินครัวเรือนละ 500,000 เยน (170,000 บาท) ถ้าพื้นที่มากกว่า 12 ไร่ ได้ครัวเรือนละ 700,000 เยน (238,000 บาท)

และถ้ามีการรวมกลุ่มกันจะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้น...ถ้ารวมพื้นที่ปลูกได้ 20-25% ของจังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 24,000 เยน (8,000 บาท)...รวมกันได้ 50-80% ของจังหวัด ได้ไร่ละ 33,600 เยน (11,000 บาท) และหากรวมได้เกิน 80% ได้เงินช่วยเหลือไร่ละ 43,200 เยน (ประมาณ 15,000 บาท)

นอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ยอมปล่อยที่นาให้เกษตรกรรายอื่นในท้องถิ่นเดียวกันเช่าทำนา จะได้ไร่ละ 16,000 เยน (5,400 บาท)... สิทธิประโยชน์ที่ชาวนาญี่ปุ่นได้ ไม่ได้มีแค่นี้ ยังจะมีอย่างอื่นอีก มาว่ากันต่อพรุ่งนี้.

"สะ–เล–เต"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้