วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันพระปกเกล้าตรวจงานเยาวชน

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 6 ส.ค. ว่า นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกำกับโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะลงพื้นที่ประเมินผลงานกลุ่มเยาวชน “แจกัน” แม่สะเรียง เยาวชนต้นกล้า สานสายใยสามศาสนา เพื่อแจกันสันติสุข จ.แม่ฮ่องสอนสู่สนามการชิงชัยความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์การทำประโยชน์เพื่อท้องถิ่นบ้านเกิด ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยรับฟังบรรยายสรุปการนำเสนอผลงานของการดำเนินงานของทีมเยาวชน ตลอดจนผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการของทีมเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านการปลูกป่า สร้างฝาย เพื่อกักเก็บนํ้าพร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานของทีมเยาวชนเกี่ยวกับการทำฝายกักเก็บน้ำ เพื่อให้ได้น้ำใช้ในการเกษตร ณ บริเวณลำห้วยแม่สะลาบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งกลุ่มเยาวชน “แจกัน” แม่สะเรียง ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำฝายดักตะกอน จำนวน 14 ฝาย ฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย เพื่อเป็นจุดในการกักเก็บน้ำไว้ใช้และส่งน้ำให้พื้นที่ป่าโดยรอบมีความชื้นและความอุดมสมบูรณ์

การลงสนามชิงชัยครั้งนี้ ทีมเยาวชนแจกัน แม่สะเรียง จะต้องเข้าไปแข่งขันชิงความเป็นเลิศ ด้านการสรรค์สร้างประโยชน์ให้กับบ้านเกิดให้กับท้องถิ่น ประเภทการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับอีกกลุ่มเยาวชนอีก 3 ทีม คือ ทีมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเยาวชนแกนนำนักสืบผู้สื่อความหมาย ต.หนองคันทรง จ.ตราด ทีม Coral Ranger 2 โครงการเยาวชนชลบุรี ร่วมใจรักษ์ทะเล จ.ชลบุรี และทีมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ต.บ้านฝาง โครงการรวมพลังหน่วยงานหัวใจสีเขียว Green office จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้รักและพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด อีกทั้งมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนให้มีสำนึกรักท้องถิ่นสืบไปและยั่งยืน.

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 6 ส.ค. ว่า นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ... 7 ส.ค. 2559 07:28 7 ส.ค. 2559 07:29 ไทยรัฐ