วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องคมนตรี ตรวจความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริบ้านกอก-จูน จ.น่าน

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน จ.น่าน พบ ราษฎรชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 59 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 11 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขา โดยมี พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และส่วนราชการให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชกระแสรับสั่งให้ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในการพัฒนาพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎร น้อมนำพระราชเสาวนีย์ เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่างคืนพื้นที่ป่าให้ทางการจำนวน 7,463 ไร่ โดยไม่บุกรุกแผ้วถาง และยังร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์

จากนั้น องคมนตรี ได้มอบรถไถนาขนาดเล็กให้แก่ราษฎร และร่วมกันปล่อยปลา 9 สายพันธุ์ ลงสู่สระบ่อพวง ที่โครงการขุดไว้เพื่อกักเก็บน้ำเข้านา เพื่อเป็นแหล่งอาหารและอนุรักษ์ปลาให้ขยายพันธุ์ พร้อมร่วมกิจกรรมไถนาปรับพื้นที่ ลงแขกดำนาขั้นบันได โดยใช้เมล็ดพันธุ์ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ซึ่งที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ได้ผลผลิตข้าวดี 50 ถังต่อไร่ เพียงพอบริโภคและเหลือนำไปจำหน่าย

พร้อมกันนี้ องคมนตรี ยังได้รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพของราษฎรชาวไทยภูเขา หลังจากโครงการฯ เข้ามาพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพต่างๆ พบว่าประสบผลสำเร็จ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีงานทำตลอดฤดูกาล และปัจจุบันยังเป็นโครงการต้นแบบให้พื้นที่ต่างๆ และหมู่บ้านใกล้เคียงนำไปปฏิบัติและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย.

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน จ.น่าน พบ ราษฎรชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 ส.ค. 2559 23:03 7 ส.ค. 2559 00:22 ไทยรัฐ