วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดรถไฟฟ้าสายสีม่วง พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดรถไฟฟ้าสายสีม่วง พสกนิกรสวมเสื้อสีม่วงเฝ้าฯ รับเสด็จแน่น ก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ...

รฟม. เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม แก่ประชาชนอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก 6 สิงหาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม แก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน กรุงเทพมหานคร และศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อเวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม มายังสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนจำนวนมาก เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ถึงบริเวณมณฑลพิธี นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแบบจำลองรถไฟฟ้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายบัตรโดยสารที่ระลึก และประธานกรรมการ รฟม. เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลำดับต่อมา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของโครงการรถไฟฟ้า จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จขึ้นชั้นชานชาลาเพื่อเข้าประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงฯ คลองบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เวลาประมาณ 15.00 น. ขบวนรถไฟฟ้าพระที่นั่งได้วิ่งเข้ามายังศูนย์ซ่อมบำรุงฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าอาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา จากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้องควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ทอดพระเนตรระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า

เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ 15.19 น. ทรงกดปุ่มระบบคอมพิวเตอร์เปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม อย่างเป็นทางการ โดยรถไฟฟ้าขบวนแรกได้วิ่งออกจากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ในระหว่างนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรประชาชนที่มารอใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์ของกล้องวงจรปิดด้วยความสนพระทัย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมฉลองในความสำเร็จของการเปิดเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม รฟม. ได้จัดเตรียมเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) มูลค่า 50 บาท ที่ระลึกเนื่องในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 ปี จำนวน 5,000 เหรียญ เพื่อมอบแก่ผู้ที่ซื้อบัตรโดยสาร MRT Plus จากห้องออกบัตรโดยสาร ณ สถานีรถไฟฟ้าทั้ง 16 สถานีของเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ซึ่ง รฟม. จะนำรายได้จากค่าโดยสารของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เป็นลำดับถัดไป

ในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร ที่ต้องการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) กับ สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) นั้น รฟม. ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดระบบขนส่งเสริม (Feeder System) สำหรับบริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารฟรี 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน-สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ให้บริการโดยรถโดยสารปรับอากาศ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. และเส้นทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน-สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ให้บริการโดยรถไฟประเภทดีเซลราง (สปรินเตอร์) ปรับอากาศ ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ รอบเช้าเวลา 06.30-09.30 น. และรอบเย็นเวลา 16.30-20.30 น.

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เป็นวันแรก จะเริ่มให้บริการระบบขนส่งเสริม (Feeder System) ทั้ง 2 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ ว่า "ฉลองรัชธรรม" ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Chalong Ratchadham" ซึ่งมีความหมาย ว่า "เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม" นับเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยความตระหนักถึงปัญหาการจราจร และความสำคัญของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รฟม. จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่าย ขยายการเดินทางได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยังเป็นการลดปัญหาการจราจร ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดมลพิษทางอากาศ ลดการแออัดของเมือง อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนช่วยส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ.

เปิดให้บริการแล้ว รถไฟฟ้าสายสีม่วง

ประชาชนร่วมใช้บริการวันแรกคึกคัก

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในแต่ละสถานี

รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เส้นทางคลองบางไผ่–เตาปูน

รถไฟฟ้าสายสีม่วง เปิดให้บริการแล้ว

ประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จฯ

หนูน้อยชูธงทรงพระเจริญ

รถบริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารฟรี 2 เส้นทาง ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ และเส้นทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ

บรรยากาศภายในโบกี้

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดรถไฟฟ้าสายสีม่วง พสกนิกรสวมเสื้อสีม่วงเฝ้าฯ รับเสด็จแน่น ก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ... 6 ส.ค. 2559 14:34 6 ส.ค. 2559 19:30 ไทยรัฐ