วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟ้าเปิด! 'แม่ทัพ 3' นำขรก.บวงสรวงพระสยามฯ บนยอดดอย หวังประเทศสงบสุข

งานบุญ!! แม่ทัพภาค 3 ทำพิธีบวงสรวงพระสยามภูมิพิทักษ์ฯ บนยอดดอยพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ วันธาตุผาเงา จ.เชียงราย เพื่อให้ประเทศสงบสุข แคล้วคลาดจากภัยพิบัติ ระหว่างทำพิธีฝนตกโปรยปราย กระทั่งเสร็จพิธีฝนจึงหยุด สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ร่วมพิธี...

เมื่อเวลา 09.19 น. วันที่ 6 ส.ค. 59 ที่วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระสยามภูมิพิทักษ์เดชเทวาธิราช ที่ประดิษฐานบนยอดดอยด้านล่าง ใกล้กับพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ ภายในวัดพระธาตุผาเงา มีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา นายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ.เชียงราย พล.ต.พิศาล นาคผจญ ผบ.มทบ.37 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน พ.ต.อ.เรวัตร ยืนธรรม ผกก.สภ.เชียงแสน น.อ.ชลทัย รัตนเรือง ผบ.นรข.เขตเชียงราย เข้าร่วมประกอบพิธี ขณะประกอบพิธี ได้มีฝนตกโปรยปรายลงมาตลอดเวลา พอเสร็จพิธีฝนหยุดตก ฟ้าเริ่มแจ้งมีแดดอ่อนๆ สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่ร่วมพิธี

พล.ท.สมศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2558 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับพระพุทธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง และเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน ส่วนราชการทุกเหล่าจัดพิธีเททองพระสยามภูมิพิทักษ์เดชเทวาธิราช ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองประเทศไทยให้มีความสงบสุขแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ยึดมั่นในคุณธรรมความดี มีความรัก ความสามัคคี และหวงแหนแผ่นดินไทย จากนั้นเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2558 ได้มีการสมโภชองค์พระสยามภูมิพิทักษ์เดชเทวาธิราช ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดพระธาตุผาเงา และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนองค์กรการกุศล ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระสยามภูมิพิทักษ์เดชเทวาธิราช ขนาดสูง 2.80 เมตร เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองประเทศไทยให้มีความสุขแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง อีกทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ภาคเหนือ เพราะพระสยามภูมิพิทักษ์ฯ ประดิษฐานบนยอดดอย และอยู่เหนือสุดในสยาม ชาวไทยได้กราบสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม

พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน กล่าวว่า พระสยามภูมิพิทักษ์เดชเทวาธิราช เป็นเพียงองค์เดียวในภาคเหนือที่กองทัพภาค 3 ทำพิธีเททองหล่อที่วัดพระธาตุผาเงา และนำมาประดิษฐานบนยอดดอย ด้านล่างใกล้กับพระบรมธาตุนิมิตเจดีย์ ซึ่งบริเวณนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์บริเวณเมืองเชียงแสน แม่น้ำโขง แม่น้ำคำ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่างชัดเจน

งานบุญ!! แม่ทัพภาค 3 ทำพิธีบวงสรวงพระสยามภูมิพิทักษ์ฯ บนยอดดอยพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ วันธาตุผาเงา จ.เชียงราย เพื่อให้ประเทศสงบสุข แคล้วคลาดจากภัยพิบัติ ระหว่างทำพิธีฝนตกโปรยปราย กระทั่งเสร็จพิธีฝนจึงหยุด สร้างความประหลาดใจ 6 ส.ค. 2559 13:02 6 ส.ค. 2559 14:12 ไทยรัฐ