วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลโปรยยาหอม เร่งแก้โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ

"สรรเสริญ" ระบุรัฐบาลกำลังเร่งแก้โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ โดยนายกฯ สั่งกรมบัญชีกลางพิจารณาก่อนแล้ว หลังเครือข่ายข้าราชการ-พยาบาลยื่นฟ้องศาลปกครอง ยันไม่เคยทอดทิ้ง...

วันที่ 6 ส.ค. 59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทยและสหภาพพยาบาลไทยยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาค่าตอบแทนข้าราชการทุกประเภทให้มีความเท่าเทียมกัน เช่น ขอให้ยุติการใช้หลักเกณฑ์เพดานเงินเดือนของข้าราชการทุกประเภท

และปรับโครงสร้างใหม่ทั้งระบบ ขอให้เพิกถอนระบบการจำแนกตำแหน่งจากซีเป็นแท่ง และขอให้เยียวยาความเสียหายจากการเสียโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว โดยตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และได้ให้กรมบัญชีกลางไปพิจารณา เพราะเป็นปัญหาที่ค้างคามาเป็น 10 ปี ซึ่งการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการใหม่ คือ การยกฐานเงินเดือนของข้าราชการที่อยู่ในระดับต่ำให้สูงขึ้น จึงต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่องบประมาณรายจ่ายของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ทยอยปรับโครงสร้างเงินเดือนและเพิ่มอัตราค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการพลเรือนมาโดยตลอด

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำลังเร่งรัดจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการครู อัยการ ตุลาการ ท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการ ก.พ.พิจารณาเร็วๆ นี้ ส่วนความก้าวหน้าในอาชีพจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์การปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ทั้งข้าราชการพลเรือนสายงานอื่นๆ ไม่เฉพาะแต่สายงานพยาบาลเท่านั้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เช่น เสี่ยงภัย ตรากตรำ ฯลฯ
และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความเหมาะสมมากขึ้นด้วย

"นายกฯ ใส่ใจต่อความเดือดร้อนนี้ และได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปชี้แจงทำความเข้าใจถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการกับกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง" โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าว

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า สำหรับการขอให้ใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนั้น ตามหลักการแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยใช้กฎหมายปกติ ซึ่งท่านนายกฯ ย้ำว่า จะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากกว่าการใช้มาตรา 44 เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเฉพาะรัฐบาลนี้ แต่หากสุดวิสัย หรือมีข้อติดขัด ใช้เวลาดำเนินงานอีกยาวนาน นายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะพิจารณาใช้กฎหมายพิเศษ

ทั้งนี้ นายกฯ เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของข้าราชการทุกคน และไม่เคยทอดทิ้ง โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย โดยพยายามวางระบบการดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้สะท้อนความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ขอให้พี่น้องข้าราชการเข้าใจและเห็นใจด้วยว่า รัฐบาลมีภาระที่จะต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ ซึ่งการแก้ไขปัญหาบางอย่างต้องใช้เวลาและดูความสามารถของประเทศด้วย

"สรรเสริญ" ระบุรัฐบาลกำลังเร่งแก้โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ โดยนายกฯ สั่งกรมบัญชีกลางพิจารณาก่อนแล้ว หลังเครือข่ายข้าราชการ-พยาบาลยื่นฟ้องศาลปกครอง ยันไม่เคยทอดทิ้ง... 6 ส.ค. 2559 12:43 6 ส.ค. 2559 12:59 ไทยรัฐ