วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เทิดไท้องค์ราชา

เทิดไท้องค์ราชา

  • Share:

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันที่ 5 ส.ค. คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ยังเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ชาวบ้านโนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.ปัตตานี เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.สมุทรปราการ ครูนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม กศน.อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ และข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ ชมรมผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี โรงเรียนศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี สำนักงานศูนย์กีฬา กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี อบต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรี มณฑลทหารบกที่ 13 จ.ลพบุรี นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่น 22 สำนักงานพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ทีมละครเฉลิมพระเกียรติตามรอยพ่อผู้สร้าง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เทศบาลตำบลตลาด จ.นครราชสีมา คณะสงฆ์วัดพิกุลเงิน จ.นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2 กรมทหารสื่อสาร เป็นต้น อนึ่ง สำนักพระราชวังแจ้งว่า ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 จะเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรที่ศาลาสหทัยสมาคม 2 วัน โดยในวันที่ 12 ส.ค. จะเปิดตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และวันที่ 13 ส.ค. จะเปิดให้ลงนามตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้