วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท่องเที่ยวโตต้องลงทุน รัฐแนะใช้สิทธิภาษีปรับห้องพักรับเซเลบ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การลงทุนจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังมีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อวัดจากสัดส่วนการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีของภาคท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงเห็นว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวควร จัดทำแผนลงทุนผ่านรูปแบบการปรับปรุงตึกอาคารให้ดูมีมูลค่าสูงขึ้น คู่ขนานกับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวระดับลักซ์ชัวรี่ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำลังให้ความ สำคัญกับตลาดกลุ่มนี้อย่างมาก ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีกับผู้ประกอบการในเชิงรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น

“ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนจากภาคธุรกิจท่องเที่ยว เท่าที่ประเมินคร่าวๆไม่น่าถึง 10% ของการลงทุนโดยรวม โดยเฉพาะภาคธุรกิจโรงแรม ซึ่งจากข้อมูลพบว่ายังมีจำนวนห้องพักรอการปรับปรุงกว่า 500,000 ห้อง ซึ่งเห็นว่า ตามที่กระทรวงการคลังให้สิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุนในปี 2559 โดยเฉพาะการให้สิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไป เพื่อการลงทุน หรือต่อเติม เปลี่ยนแปลงขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งสินทรัพย์นั้นเกี่ยวเนื่องกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ 2 เท่า โดยต้องดำเนินการภายใน 31 ธ.ค.2559 จึงอยากให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้สิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสูงสุด” นายพงษ์ภาณุกล่าว.

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การลงทุนจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังมีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อวัดจากสัดส่วนการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ... 5 ส.ค. 2559 23:32 5 ส.ค. 2559 23:48 ไทยรัฐ