วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.จัดเกณฑ์เข้มจัดระเบียบ อี-มันนี่

คุมอัตราทุนต่อเงินรับล่วงหน้า ป้องกันฐานะแย่ทำผู้บริโภคป่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ธปท. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งต้องการประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องมาจดทะเบียนและได้รับอนุญาตจาก ธปท.มาตั้งแต่ปี 51 ที่ผ่านมา และในช่วงที่เงินอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมมากขึ้น และสำคัญมากขึ้นในอนาคต ธปท. จึงออกประกาศเพิ่มเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว มี 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 เป็นเรื่องความมั่นคงของฐานะการเงิน เนื่องจากธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรับเงินล่วงหน้าจากผู้บริโภค ดังนั้นบริษัทจะต้องแยกบัญชีเงินทุนหมุนเวียนออกจากเงินรับล่วงหน้าจากผู้ใช้บัตรเงินสด

นอกจากนั้น เรื่องที่ 2 ได้กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจ e-Money ต้องดำรงอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิต่อยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้า ณ สิ้นไตรมาส ไม่ต่ำกว่า 8% ถ้าต่ำกว่า ธปท.จะสั่งปรับหรือสั่งการเพิ่มเติมให้ปรับปรุงฐานะทางการเงินเพื่อป้องกันความเสียหายของฐานะที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค หรือหากจำเป็น รมว.คลังสามารถระงับการดำเนินการหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ และในกรณีที่อัตราส่วนดังกล่าวต่ำกว่า 12% และ 10% จะต้องเตรียมพร้อมในการดูแลสัดส่วนเพิ่มขึ้น เพื่อดูแลความเสี่ยงต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ e-Money ขณะที่เรื่องที่ 3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้าน operation เช่น หลักเกณฑ์กรณีการเปิด หรือย้าย หรือปิดสำนักงานสาขา เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจและให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องชี้แจงเงื่อนไขการใช้ธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้บริโภครับทราบอย่างชัดเจน และหากมีการขอคืนเงินโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องคืนเงินลูกค้าใน 15 วัน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ธปท. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน... 5 ส.ค. 2559 23:28 5 ส.ค. 2559 23:35 ไทยรัฐ