ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  รฟม. เปิดทางการเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางไผ่–เตาปูน เสาร์นี้ 6 สิงหา

  ไทยรัฐออนไลน์5 ส.ค. 2559 18:52 น.
  SHARE

  รฟม. พร้อมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เส้นทางคลองบางไผ่–เตาปูน อย่างเป็นทางการ พรุ่งนี้ (6 ส.ค.) เวลา 15.19 น. ส่วนระบบขนส่งเสริม เชื่อมสายสีม่วงกับสายสีน้ำเงิน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 16.30 น.

  วันที่ 5 ส.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้พร้อมเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) แก่ประชาชนทั่วไป ในเส้นทางคลองบางไผ่–เตาปูน อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้า ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ คลองบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

  สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถเฝ้าฯ รับเสด็จได้ที่ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน บริเวณทางออกที่ 1 โดยภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงฯ คลองบางไผ่ และทรงกดปุ่มระบบคอมพิวเตอร์ เปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในเวลา 15.19 น. แล้ว รถไฟฟ้าขบวนปฐมฤกษ์ จะวิ่งออกจากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

  ทั้งนี้ ในวันเปิดให้บริการ สถานีทั้ง 16 แห่งของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้ ดังนี้ สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ เปิดเวลา 14.20 น. สถานีรถไฟฟ้าตลาดบางใหญ่–สถานีรถไฟฟ้าแยกนนทบุรี 1 เปิดเวลา 15.20 น. สถานีรถไฟฟ้าบางกระสอ–สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เปิดเวลา 15.30 น.

  ส่วนบริการระบบขนส่งเสริม (Feeder System) เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) กับสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

  ขณะที่ การให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ตามปกติหลังจากวันเปิดอย่างเป็นทางการ รถไฟฟ้าจะเปิดให้บริการในวันธรรมดา (จันทร์–ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีรายละเอียดตารางเวลาการเดินรถดังนี้

  ตารางเวลา

  - รถไฟฟ้าขบวนแรกวันธรรมดา ออกจากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่-สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เวลา 05.30–06.06 น. ส่วนวันหยุด (เสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 06.00-06.36 น.

  - รถไฟฟ้าขบวนแรกวันธรรมดา ออกจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน-สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ เวลา 06.00–06.33 น. ส่วนวันหยุด (เสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 06.19-06.55 น.

  - รถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายวันธรรมดา ออกจากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่-สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เวลา 22.06–22.42 น. ส่วนวันหยุด (เสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 22.04-22.40 น.

  - รถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายวันธรรมดา ออกจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน-สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ เวลา 22.45–23.20 น. ส่วนวันหยุด (เสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 22.42-23.18 น.

  ** อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม อยู่ระหว่าง 14–42 บาท

  นอกจากนี้ รฟม. มีอาคารจอดแล้วจร (Park and Ride) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ อาคารจอดรถสถานีสามแยกบางใหญ่ และอาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่ เพื่อรองรับสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการนำรถส่วนบุคคลมาจอดพักและเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยอาคารจอดแล้วจร ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00–01.00 น. คิดอัตราค่าบริการจอดรถสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร ประเภทรถยนต์ ค่าบริการ ทุก 2 ชั่วโมง 10 บาท ประเภทรถจักรยานยนต์ ค่าบริการทุก 4 ชั่วโมง 10 บาท

  การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. บัตรโดยสาร MRT Plus มีจำหน่ายบนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ทั้ง 16 สถานี โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บัตรสำหรับบุคคลทั่วไป บัตรสำหรับเด็ก บัตรสำหรับนักเรียน/นักศึกษา และบัตรสำหรับผู้สูงอายุ ใช้เป็นบัตรเติมเงิน เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล รวมถึงชำระค่าบริการจอดรถในอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

  2. เหรียญโดยสาร (Token) มีจำหน่ายบนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ทั้ง 16 สถานี ใช้ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม แบบเที่ยวเดียว ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าโดยสารของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลได้

  กรณีที่ผู้ใช้บริการที่ไม่มีบัตรโดยสาร MRT Plus แต่ต้องการนำรถเข้าจอดในอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สามารถใช้บัตรจอดรถ Park and Ride (MRT Plus) ซึ่งไม่มีการจำหน่าย แต่จะออกบัตรให้เมื่อผู้โดยสารนำรถเข้าจอดในอาคารจอดแล้วจร โดยบัตรนี้ สามารถใช้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ได้ภายในวงเงิน 200 บาท และผู้โดยสารจะต้องคืนบัตร เมื่อนำรถออกจากอาคารจอดแล้วจร พร้อมชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ารวมกับค่าบริการจอดรถเป็นเงินสดที่จุดคืนบัตร

  ในส่วนของบริการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง สายฉลองรัชธรรม กับสายเฉลิมรัชมงคล นั้น รฟม. ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดระบบ ขนส่งเสริม (Feeder System) ไว้บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารรถไฟฟ้าฟรี 2 เส้นทาง ดังนี้ 1. เส้นทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน–สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ให้บริการโดยรถโดยสารปรับอากาศ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00–24.00 น. ณ จุดรับ-ส่งที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน บริเวณทางออกที่ 1, 4 และที่สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ บริเวณทางออกที่ 2 โดยจัดรถโดยสารปรับอากาศให้บริการชุดละ 3 คัน รองรับผู้โดยสารได้ 240 คน/ชุด ความถี่ของการให้บริการในช่วงเวลาปกติ 8 นาทีต่อ 1 ชุด ช่วงเวลาเร่งด่วน 6 นาทีต่อ 1 ชุด

  2. เส้นทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน–สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ให้บริการโดยรถไฟประเภทดีเซลราง (สปรินเตอร์) ปรับอากาศ ทุกวันจันทร์–วันเสาร์ รอบเช้าเวลา 06.30–09.30 น. และรอบเย็นเวลา 16.30–20.30 น. ณ จุดรับ-ส่งที่สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน บริเวณทางออกที่ 5 และสถานีรถไฟฟ้า บางซื่อ บริเวณทางออกที่ 2 โดย สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 250 คน/ขบวน ความถี่ของการให้บริการ 15 นาทีต่อขบวน

  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครที่เดินทางต่อเนื่องใน 2 เส้นทาง โดยใช้บัตรโดยสาร MRT Plus รฟม. ยกเว้นค่าแรกเข้าระบบ 14 บาท เมื่อแตะบัตรเข้าสู่ระบบในเส้นทางที่ 2 ภายใน 60 นาที และอัตราค่าโดยสารร่วมอยู่ระหว่าง 14–70 บาท

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รถไฟฟ้าสายสีม่วงรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมรฟม.คลองบางไผ่–เตาปูนสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนบริการระบบขนส่งเสริมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินข่าวข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐออนไลน์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 06:49 น.