วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘Don’t you get fresh with me, son!’

“Lorna and her family decided to make a fresh start in Horsham.” เพื่อนผมอ่านไลน์กลุ่ม แล้วก็ส่งต่อมาถามผมว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร?

ผู้อ่านท่านครับ to make a fresh start หมายถึง to start something again in a completely new and different way after being unsuccessful เริ่มอะไรใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในรูปแบบที่ใหม่และแตกต่างจากเดิมทั้งหมด หลังจากที่ไม่สำเร็จมาก่อน

“ลอร์นาและครอบครัวตัดสินใจย้ายไปเริ่มชีวิตใหม่ในเมืองฮอร์แชม”

ครูสาวฮาการ์ (Hagar) ฟ้องผู้อำนวยการถึงพฤติกรรมของนักเรียนชายเกรด 12 คนหนึ่งว่า He started getting fresh with me. ถ้าแปลตรงไปตรงมาว่า เขาเริ่มสดกับดิฉัน ก็คงจะไม่ได้ความหมายอะไร แต่ในความหมายที่ฝรั่งใช้กันก็คือ พูดหรือแสดงอย่างตรงไปตรงมาและอย่างหยาบคาย ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้น เป็นผู้ที่น่าสนใจในเรื่องเพศ

เด็กนักเรียนคนที่ว่าก็คงจะไปเกี้ยวพาราสีครูในถ้อยคำทำนองหยาบคาย นี่แหละครับ คือความหมายวลี get fresh with someone ใครมาพูดจาหยาบๆ หรือมาดึงไม้ดึงแขนท่านจะพาไปจูบกอด ท่านอาจจะห้ามปรามว่า Don’t get fresh with me! ก็ได้

อีกความหมายหนึ่งของวลีนี้ก็คือ to behave or speak rudely or without respect for someone ประพฤติ หรือพูดหยาบ โดยปราศจากความเคารพ

แม่เตือนลูกว่า “Don’t you get fresh with me, son!” ไม่หยาบกับแม่ไปหน่อยหรือลูก!

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

5 ส.ค. 2559 10:20 5 ส.ค. 2559 10:20 ไทยรัฐ