วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'หมอเลี้ยบ' โล่ง! ศาลฎีกาฯ รอลงอาญา แทรกแซงตั้งกก.สรรหาบอร์ด ธปท.

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก 1 ปี "หมอเลี้ยบ" คดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157 สมัยเป็น รมว.คลัง ปี 51 ตั้งกรรมการสรรหาบอร์ด ธปท. แต่โทษ ให้รอลงอาญา 1 ปี...

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 ส.ค. นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาผู้พิพากษา เจ้าของสำนวน พร้อมด้วยองค์คณะผู้พิพากษา 9 คน คดีหมายเลขดำ อม.39/2558 นัดอ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี หรือ หมอเลี้ยบ อดีต รมว.คลัง ในสมัยรัฐบาลพรรคพลังประชาชน เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต เป็นเหตุให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

คดีนี้โจทก์ฟ้องระบุความผิดจำเลยว่า เมื่อปี 2551 ระหว่างที่ นพ.สุรพงษ์ ดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง มีวาระการแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตาม พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงได้เสนอรายชื่อจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการคัดเลือกและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธปท. เพื่อให้ นพ.สุรพงษ์ เห็นชอบแต่งตั้งตามขั้นตอน แต่ นพ.สุรพงษ์ ไม่เห็นด้วยกับรายชื่อดังกล่าว และได้ใช้อำนาจสั่งการแทรกแซง โดยแต่งตั้งนายวิจิตร สุพินิจ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นกรรมการ ทั้งที่บุคคลทั้ง 3 เป็นกรรมการในสถาบันการเงิน จึงถือเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนขัดต่อหลักการการมีส่วนได้ส่วนเสียอันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ความโปร่งใสของ ธปท.และเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 28/1 โดยจำเลยให้การปฏิเสธ

ในวันนี้ นพ.สุรพงษ์ เดินทางมาศาลตั้งแต่เวลา 09.40 น. ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มทักทายผู้สื่อข่าว แต่ยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ ขณะที่องค์คณะได้ประชุมหารือกันนานกว่า 3 ชั่วโมง จึงอ่านคำพิพากษาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายวิจิตร สุพินิจ และนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ต่างเป็นตัวแทนในสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าไปทำหน้าที่คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ถือว่าบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามความหมายของพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 28/1 วรรคสาม องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมาก มีความเห็นว่า เมื่อจำเลยแต่งตั้งบุคคลทั้งสามเป็นคณะกรรมการคัดเลือก จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ตามฟ้องพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ให้จำคุกจำเลย 1 ปี ปรับ 20,000 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ภายหลังจากจำเลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว แม้คณะกรรมการคัดเลือกจะได้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตาม

ต่อมามีการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการแห่งประเทศไทย และกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับการลงโทษมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษมีกำหนด 1 ปี

ภายหลังฟังคำพิพากษา นพ.สุรพงษ์ เปิดเผยว่า น้อมรับคำพิพากษาและขอบคุณในความเมตตาของศาล เรื่องนี้ถือเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบังคับใช้ ซึ่งศาลก็ได้ให้ความชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานให้รัฐมนตรีดำเนินการตามคำวินิจฉัยต่อไป วันนี้ได้ยกภูเขาออกไปแล้ว 1 ลูก ส่วนคดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีแปลงสัญญาสัมปทาน เอื้อประโยชน์ชินแซทเทลไลท์ ซึ่งคดีนี้ศาลจะมีคำพิพากษา 25 ส.ค.นี้ ก็เป็นธรรมดาของคนที่ถูกฟ้องจะมีความกังวล แต่ใครที่ถูกฟ้องขอให้มีสติ รวบรวมข้อมูลสู้ให้เต็มที่ เชื่อศาลพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีนี้ ป.ป.ช.ได้ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาฯ เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังจากมีการชี้มูลความผิด นพ.สุรพงษ์ เมื่อเดือน มี.ค.54 เเละศาลฎีกาฯ นักการเมืองมีคำสั่งให้ประทับรับฟ้องในวันที่ 16 ก.ค.58.

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก 1 ปี "หมอเลี้ยบ" คดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157 สมัยเป็น รมว.คลัง ปี 51 ตั้งกรรมการสรรหาบอร์ด ธปท. แต่โทษ ให้รอลงอาญา 1 ปี... 4 ส.ค. 2559 16:03 4 ส.ค. 2559 16:30 ไทยรัฐ