วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพไทยจัดโครงการ'บวชเพื่อแม่ของแผ่นดิน'เฉลิมพระเกียรติ7รอบ12สิงหา

กองทัพไทย จัดโครงการบวชเพื่อแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคมนี้...

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผบ.ทหารสูงสุด ได้เป็นประธานโครงการบวชเพื่อแม่ของแผ่นดิน จำนวน 85 รูป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมีความมุ่งหมายให้กำลังพลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และครอบครัวทั่วไปมีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยกำหนดอุปสมบท ระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2559 รวมระยะเวลาการอุปสมบท 15 วัน และจำพรรษา ณ วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยกองบัญชาการกองทัพไทย เล็งเห็นถึงโอกาสที่กำลังพลในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย และครอบครัว รวมถึงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้ถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ จึงได้กำหนดให้จัดโครงการบวชเพื่อแม่ของแผ่นดิน โดยการจัดโครงการบวชเพื่อแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ

ในครั้งนี้ นอกจากผู้อุปสมบท และประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว ผู้เข้ารับการอุปสมบทยังได้รับการปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง ได้รับความรู้และกล่อมเกลาจิตใจในด้านศีลธรรมและความมีคุณธรรม ได้เรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และเกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ส่งเสริมสานต่อในพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยสืบไป.

กองทัพไทย จัดโครงการบวชเพื่อแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคมนี้... 4 ส.ค. 2559 14:52 4 ส.ค. 2559 15:24 ไทยรัฐ