วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การบินไทยจัด แอร์บัส A330-300 เที่ยวพิเศษ นำผู้แสวงบุญ ทำฮัจญ์ ซาอุฯ

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ แอร์บัส เอ330-300 นำผู้แสวงบุญฮัจญ์ ออกเดินทางจากหาดใหญ่-นราธิวาส สู่ซาอุฯ เที่ยวแรกวันนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินพิเศษฮัจญ์​ เที่ยวบินแรกของการบินไทย พร้อมออกเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่และนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เพื่อนำผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมจากภาคใต้ เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยในปีนี้การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรวม 13 เที่ยวบิน มีผู้แสวงบุญประสงค์จะเดินทางกับการบินไทยรวม จำนวน 3,757 คน

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าการบินไทยพร้อมให้บริการเที่ยวบินพิเศษ ขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมจากภาคใต้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เส้นทางหาดใหญ่ - มะดีนะห์ และนราธิวาส - มะดีนะห์ โดยเที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินแรกออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่เวลา 08.00 น. และออกจากท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 11.50 น. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันแรกของเทศกาลแสวงบุญดังกล่าว ตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีมติมอบหมายกระทรวงคมนาคมโดยการบินไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมา ขนส่งผู้แสวงบุญจากภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นประจำทุกปี


ในปีนี้การบินไทยได้เตรียมการจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาขนส่งผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 13 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินขาไปทำการบินออกจากท่าอากาศยานนราธิวาส จำนวน 4 เที่ยวบิน ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559 และออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 9 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 4 - 9 สิงหาคม 2559 ไปยังเมืองมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ330-300 สามารถรองรับผู้แสวงบุญได้ประมาณ 3,757 คน โดยตลอดการเดินทาง บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการตรงต่อเวลาในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบินพิเศษ ที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามและได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL-Qทั้งนี้ ผู้แสวงบุญที่มีความประสงค์จะเดินทางขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อปฏิบัติในการเดินทางได้ที่สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ หรือที่สำนักงานขายการบินไทยหาดใหญ่ โทร. 0-7423-3433 ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ แอร์บัส เอ330-300 นำผู้แสวงบุญฮัจญ์ ออกเดินทางจากหาดใหญ่-นราธิวาส สู่ซาอุฯ เที่ยวแรกวันนี้ 4 ส.ค. 2559 11:09 4 ส.ค. 2559 16:05 ไทยรัฐ