วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

5 ปีข้างหน้าเงินสะพัด 1.5 ล้านล้านบาท

สปพ.ลุยไฟพัฒนาพื้นที่“อีอีซี”รับนักลงทุน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานประสานการพัฒนาพื้นที่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สปพ.) เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า ขณะนี้การพัฒนาพื้นที่คืบหน้า ไปแล้ว 20% เพื่อทำให้ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแห่งแรกของประเทศ โดยการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกจะเริ่มก่อสร้างได้ในปลายปีนี้ และใช้เวลาพัฒนาพื้นที่ 18 เดือน และระหว่างการพัฒนาพื้นที่หากพื้นที่ใดพร้อมรองรับนักลงทุน ก็จะเปิดขายพื้นที่ให้นักลงทุนได้เป็นระยะๆ โดยพื้นที่รองรับนักลงทุนประกอบไปด้วย 21 นิคมอุตสาหกรรม ที่พัฒนาพื้นที่แล้วในขณะนี้มีพื้นที่รองรับรวม 14,660 ไร่ และอีก 7 นิคมฯที่อยู่ระหว่างการพัฒนา มีพื้นที่รวม 15,600 ไร่ รวมทั้งยังมีอีก 7 เขตประกอบการอุตสาหกรรม พื้นที่รวม 1,134 ไร่

นายวีรพงศ์กล่าวว่า โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี ทันสมัยที่สุดในอาเซียน ที่รัฐบาลวางแผนการลงทุนไว้รวม 1.5 ล้านล้านบาท ใน 5 ปีแรก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขยายเส้นทางมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ขยายท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด พัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ฯลฯ และเพิ่มเป็น 2 ล้านล้านบาท ตลอดโครงการภายใน 10 ปี เพื่อทำให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน 1.5 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปีแรก โดยจะมีการลงทุน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 500,000 ล้านบาท โครงสร้างพื้นฐาน 400,000 ล้านบาท การสร้างเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย 400,000 ล้านบาท การท่องเที่ยวคุณภาพ เชิงสุขภาพ 200,000 ล้านบาท.

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานประสานการพัฒนาพื้นที่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สปพ.) เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 4 ส.ค. 2559 00:38 4 ส.ค. 2559 00:38 ไทยรัฐ