วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทัพฟ้าจัดเต็ม! ซ้อมโชว์ความพร้อมรบ ป้องกันหน่วยที่ตั้ง ทอ.

ทัพฟ้าโชว์!! "ผบ.อย." ตรวจความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมีกำลังพลจาก กรมอากาศโยธิน กรมต่อสู้อากาศยาน กรมปฏิบัติการพิเศษชุดเก็บกู้ และ สห.ทอ...

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม เพื่อทดสอบความพร้อมของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนทดสอบการปฏิบัติ ตามแผนของหน่วยในการป้องกันที่ตั้ง สำหรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องในการป้องกันที่ตั้ง การบรรยายการเตรียมสนามรบด้านการข่าว และการบรรยายสรุปแผนป้องกันที่ตั้ง การตรวจความพร้อมของกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวม การทดสอบการป้องกันภัยทางอากาศ การทดสอบการป้องกันฐานบินทางภาคพื้น

โดยมีกำลังพลที่รับการตรวจสอบ จำนวน 441 คน จาก กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ กรมปฏิบัติการพิเศษ และกำลังพลจากหน่วยสนับสนุนอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ในระบบป้องกันที่ตั้ง ได้แก่ ชุดดับเพลิงและกู้ภัย (กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ชุดพยาบาล (กรมแพทย์ทหารอากาศ) ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด (กรมสรรพาวุธทหารอากาศ) และสารวัตรทหารอากาศ (สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง)

ซึ่งจากการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในครั้งนี้ ทำให้หน่วยบัญชาการอากาศโยธินและหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนการปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้ มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน กำลังพลมีความตื่นตัว และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันที่ตั้งของกองทัพอากาศต่อภัยคุกคามความมั่นคงในทุกรูปแบบ.

ทัพฟ้าโชว์!! "ผบ.อย." ตรวจความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมีกำลังพลจาก กรมอากาศโยธิน กรมต่อสู้อากาศยาน กรมปฏิบัติการพิเศษชุดเก็บกู้ และ สห.ทอ... 3 ส.ค. 2559 18:52 3 ส.ค. 2559 19:43 ไทยรัฐ