ข่าว

วิดีโอ

ร้องพ่อเมืองภูเก็ต ขอขยายเวลาต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว

ผู้รับเหมา-ผู้ประกอบการภูเก็ต กว่า 150 คน ยื่นหนังสือถึงพ่อเมือง เรียกร้องขอขยายเวลาต่อใบอนุญาต และขอผ่อนผันการตรวจจับขณะรอเอกสารแรงงานต่างด้าว...

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 3 ส.ค.ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง (รายย่อย) และผู้ประกอบการ จ.ภูเก็ตกว่า 150 คน นำโดย นายวีระชัย เสดสม ได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ผวจ.ภูเก็ต กรณีความเดือดร้อนเรื่อง ขยายพื้นที่การทำงานแรงงานต่างด้าวและผ่อนผันการตรวจจับขณะรอเอกสาร โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รอง ผวจ.ภูเก็ตเป็นผู้รับแทน จากนั้นได้มีการส่งตัวแทนเข้าหารือและชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีนายวิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเนื้อหาในหนังสือร้องเรียนสรุปว่า กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างใน จ.ภูเก็ต ได้รับความเดือดร้อน เรื่องแรงงานต่างด้าวในหลายๆ กรณีถูกเจ้าหน้าที่จับกุมอย่างหนัก ขณะนี้ปัญหาเร่งด่วน คือ แรงงานต่างด้าวไม่สามารถออกมาทำงานได้ เนื่องจากไม่มีเอกสาร ยังไม่เรียบร้อย อันเนื่องศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถดำเนินการออกบัตรชมพูให้กับแรงงานต่างด้าวได้ทันเวลาที่กฎหมายกำหนดคือในวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา จึงต้องขยายเวลาออกไป และผู้ประกอบการก็ไม่สามารถขยายเขตการขออนุญาตทำงานได้ทันเวลา การขยายเขตทำงานในปัจจุบันกำหนดให้ผู้ประกอบการรายละ 10 ตำบล และหากเกินกว่านั้นก็ต้องยื่นขอขยายเขตใหม่เพิ่มเติม ซึ่งแต่ละครั้งต้องใช้เวลา 5-7 วัน ไม่ทันกับระยะเวลาการทำงานแต่ละช่วงซึ่งมีช่วงเวลาสั้นๆ 3-5 วัน ทำให้ถูกต่อว่ากับลูกค้า รวมทั้งไม่คุ้มกับค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังพื้นที่อื่นที่นอกเหนือไปได้ จึงถือเป็นอุปสรรคในการทำงานค่อนข้างมาก เพราะผู้ประกอบการเองก็ต้องการที่จะทำให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ จากความเดือดร้อนดังกล่าว จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยแก้ปัญหา กรณีบัตรที่รอการดำเนินการนั้น ขอให้กำหนดเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน และมีหลักฐานที่จะไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบ แม้จะมีการยืนยันแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไม่ยอมรับ ส่วนกรณีของพื้นที่ทำงานอยากให้กลับมาใช้รูปแบบเดิม คือ การกำหนดเขตอำเภอ แทนการกำหนดเขตหมู่บ้าน เพราะภูเก็ตพื้นที่ไม่ใหญ่ หากไม่แก้ไขตรงนี้ทางแรงงานจะถูกจับกุมดำเนินคดี

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าผู้ประกอบการพร้อมที่จะดำเนินการตามข้อกฎหมายทุกอย่าง แต่ขอความกรุณาให้ทางจังหวัดช่วยหาทางออกให้กับผู้ประกอบการด้วย เพราะขณะนี้ไม่มีใครกล้าส่งแรงงานต่างด้าวออกไปทำงาน เพราะหากเจ้าหน้าที่มาตรวจพบก็จะถูกจับกุมดำเนินคดีทันที อย่างไรก็ตาม ในการประชุมร่วมกัน ผู้ประกอบการได้นำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นและขอให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขทั้งการผ่อนผันการจับกุม และการกลับมาใช้เขตพื้นที่ทำงานเป็นอำเภอเหมือน โดยหลังจากรับฟังปัญหาของผู้รับเหมาแล้ว

นายวิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวชี้แจงว่า ในฐานะที่ทำงานอยู่จุดนี้ รับทราบปัญหาของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้รับเหมารายย่อย และเราพยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริการให้เกิดความรวดเร็ว เช่น กรณีการมาขอยื่นขยายเขตพื้นที่การทำงานพยายามให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน แต่ที่เป็นปัญหา เนื่องจากผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะใช้โบรกเกอร์เป็นผู้ดำเนินการให้ และแต่ละโบรกเกอร์จะรับงานมาค่อนข้างมาก ทำให้กว่าจะถึงผู้ประกอบการจะใช้เวลา 5-7 วัน จึงอยากให้นายจ้างได้เข้ามาดำเนินการเอง ซึ่งมีช่องบริการสำหรับนายจ้างโดยเฉพาะอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องของการกำหนดเขตพื้นที่การทำงานนั้น เป็นไปตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ซึ่งบังคับใช้เหมือนกันทั่วประเทศ และแรงงานต่างด้าวทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวอยู่ที่ตัวเอง ทั้งนี้เป็นการควบคุมดูแล ตรวจสอบและป้องกันปัญหาที่จะตามมา และในกรณีของการกำหนดพื้นที่ทำงานคิดว่าในส่วนของผู้ประกอบการจะมีแผนงานอยู่แล้ว ซึ่งเราได้ให้ส่งแผนงานมาประกอบในช่วง 6 เดือนถึง 1 ปี ส่วนกรณีของผู้ที่มาขอทำบัตรใหม่หรือบัตรสีชมรม ซึ่งขณะนี้หมดเวลาไปแล้ว แต่หากกรณีที่มีการชำระเงินไปแล้วก็จะต้องดำเนินการเร่งออกบัตรให้หมด ซึ่งของภูเก็ตมีจำนวน 25,000 คน ซึ่งส่วนนี้ทางผู้ว่าฯ ได้มีการออกประกาศจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และสั่งการให้จัดหางานจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้

ขณะที่ นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รอง ผวจ.ภูเก็ต กล่าวกับตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างว่า ทั้ง 2 ประเด็นที่มีการเรียกร้องนั้น ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการให้ได้ตามข้อเรียกร้อง เบื้องต้นได้มอบหมายให้จัดหางานจังหวัดช่วยดูแลปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ ผวจ.จะทำงานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ตขึ้น โดยมี ผวจ.เป็นประธาน มีรอง ผวจ.ที่รับผิดชอบ ตำรวจ จัดหางาน ตัวแทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายแรงงานต่างด้าวเป็นคณะทำงาน และจะได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อหาทางออกในเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นข้อกฎหมาย แต่ก่อนที่จะมีการประชุมชุดใหญ่จะเชิญกลุ่มผู้ประกอบการมาประชุมหารือรอบนอกกันก่อนในเร็วๆ นี้ จึงอยากให้ผู้ประกอบการสบายใจว่า ผวจ.ทราบแล้ว และจะเร่งแก้ไขปัญหาให้โดยเร็วที่สุด.

ผู้รับเหมา-ผู้ประกอบการภูเก็ต กว่า 150 คน ยื่นหนังสือถึงพ่อเมือง เรียกร้องขอขยายเวลาต่อใบอนุญาต และขอผ่อนผันการตรวจจับขณะรอเอกสารแรงงานต่างด้าว... 3 ส.ค. 2559 16:58 3 ส.ค. 2559 19:27 ไทยรัฐ