วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุวรรณภูมิ พร้อมอำนวยความสะดวก ผู้โดยสารเดินทางไปพิธีฮัจญ์

สนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย คาดปีนี้ จะมีผู้แสวงบุญเดินทางสูงกว่า 5,000 คน ...

วันที่ 3 ส.ค.59 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีนี้ คาดว่า จะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม–4 กันยายน 2559 ซึ่งมีทั้งหมด 56 เที่ยวบิน รวมจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 5,027 คน หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 152 คน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการ สนามบินสุวรรณภูมิ จึงได้ประสานความร่วมมือกับสายการบิน ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่บริเวณประตู 8 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก และบริเวณระหว่างประตู 6-7 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนา สายการบิน เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปกลับจากแสวงบุญในทุกเที่ยวบินให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจค้นร่างกายและกระเป๋าสัมภาระ การแจ้งข้อห้ามในการนำของเหลว เจล สเปรย์ขึ้นเครื่อง การจัดช่องทางการตรวจบัตรโดยสารผู้แสวงบุญเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน ได้มีการประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการตรวจหนังสือเดินทาง การผ่านพิธีการศุลกากร และการให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นอกจากนี้ สนามบินสุวรรณภูมิ ยังได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นการเฉพาะ อาทิ ห้องละหมาด ป้ายข้อความแนะนำเส้นทาง ฯลฯ โดยในปีนี้มีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังนครเมกกะจำนวน 8 สายการบิน ได้แก่ โอมานแอร์ กัลฟ์แอร์ อิมิเรตส์ แอร์ไลน์ อียิปต์แอร์ เอติฮัด แอร์เวย์ รอยัล จอร์แดเนียน การ์ตา แอร์เวย์ส และศรีลังกา แอร์ไลน์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center สนามบินสุวรรณภูมิ โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

สนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย คาดปีนี้ จะมีผู้แสวงบุญเดินทางสูงกว่า 5,000 คน ... 3 ส.ค. 2559 16:47 3 ส.ค. 2559 18:08 ไทยรัฐ