วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.เร่งติดกล้อง CCTV หลังปรับกำลัง สแกนเหตุ 24 ชม. เชื่อมโยง ทบ.

โฆษก กอ.รมน. เผย นายกฯ ตั้ง 17 กรรมการ คัดเลือก 45 ที่ปรึกษาการบริหาร-การพัฒนา จชต. พร้อมเร่งติดกล้อง CCTV หลังปรับกำลังเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนใต้ ยันไม่มี 2 ผู้ต้องสงสัยลอบบึมมาเลย์หนีเข้าไทย

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.59 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะ ผอ.รมน. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1. พล.อ.กิตติ อินทรสร เป็นประธานกรรมการ 2. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รองประธานกรรมการ 3. พล.ท.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รองประธานกรรมการ 4. พล.ท.มนตรี กำแพงเศรษฐ กรรมการ 5. พล.ท.ณรงค์ สบายพร กรรมการ

6. พล.ท.มนตรี อุมารี กรรมการ 7. พล.ต.วิทยา อรุณเมธี กรรมการ 8. พล.ต.โภชน์ นวลบุญ กรรมกา 9. พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน กรรมการ 10. พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ กรรมการ 11. ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ กรรมการ 12. นายอนุมัติ อาหมัด กรรมการ 13. นายแวยาโระ แวมายิ กรรมการ 14. นางสุชาดา พันธ์นรา กรรมการ 15. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ กรรมการและเลขานุการ 16. นายสนั่น สนธิเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ และ17. พ.อ.พงษ์ชาติ กัมพลานุวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกกรรมการ กรอบเวลาทำงาน วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ จำนวนไม่เกิน 45 คน และให้เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการฯ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการส่งมอบให้ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อพิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป

พ.อ.พีรวัชฌ์ กล่าวต่อว่า กอ.รมน.จะปรับกำลังในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสนับสนุนนโยบายและสอดคล้องรองรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ในโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งจะมีภาคเอกชนเข้ามาลงทุนประกอบการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในพื้นที่ ในกรอบงานใดที่ไม่ใช่ภารกิจของทหาร จะถูกถ่ายโอนให้กับ ศอ.บต.โดยฝ่ายทหารยังให้การสนับสนุน แต่งานใดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพื้นที่หรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมวลชน ยังให้คงไว้บางส่วนเท่าที่จำเป็น ซึ่ง พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะรอง ผอ.รมน.กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ในการยุติเหตุรุนแรง โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลพื้นที่เฝ้าระวัง แจ้งเหตุให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และอำนาจนอกระบบให้หมดไปจากพื้นที่

รวมถึงก่อสร้างและปรับปรุงถนน 37 เส้นทาง ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ส่วนการเฝ้าตรวจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จะใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในระบบการเฝ้าตรวจ ซึ่งมีความเชื่อมโยงทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ซึ่งกล้องวงจรปิดนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกันกับกำลังรักษาความปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่าจะมีการเฝ้าตรวจ ติดตาม และสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ที่ส่อเป็นภัยต่อสังคมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้การติดตั้งกล้องวงจรปิด มีความสมบูรณ์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว

พ.อ.พีรวัชฌ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อมาเลเซียรายงานอ้างแหล่งข่าว เป็นเจ้าหน้าที่มาเลเซีย ระบุว่า ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อติดตามชาวรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย 2 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยวางระเบิดในพื้นที่รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากปรากฏข่าวสารล่าสุดว่าผู้ต้องสงสัย 2 คน ดังกล่าว อาจหลบหนีเข้าไทยทาง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ยังไม่พบว่ามีผู้ต้องสงสัยดังกล่าวหลบหนีเข้ามาภายในประเทศไทย

โฆษก กอ.รมน. เผย นายกฯ ตั้ง 17 กรรมการ คัดเลือก 45 ที่ปรึกษาการบริหาร-การพัฒนา จชต. พร้อมเร่งติดกล้อง CCTV หลังปรับกำลังเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนใต้ ยันไม่มี 2 ผู้ต้องสงสัยลอบบึมมาเลย์หนีเข้าไทย 3 ส.ค. 2559 16:09 3 ส.ค. 2559 18:56 ไทยรัฐ