วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประวิตร' มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เขตตรวจ 1 ปทุมธานี

"ประวิตร" เดินทางมอบนโยบาย การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ส.ค. ที่ศาลากลาง จ.ปทุมธานี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้เดินทางมามอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่ 1 โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี พร้อมผู้ว่าราชการนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ เช่น โครงการแก้ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น, ปัญหาที่สำคัญ และแนวทางแก้ไข ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ (อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ) ปัญหาการกำจัดขยะ ปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น รวมทั้งโครงการสำคัญที่สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการได้ ซึ่งยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง เช่น โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข และการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำอาคารประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองบางหลวงเชียงราก โอกาสเดียวกันนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานีด้วย."ประวิตร" เดินทางมอบนโยบาย การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี... 3 ส.ค. 2559 15:31 3 ส.ค. 2559 18:10 ไทยรัฐ