วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัทลุงเปิดเวทีเสริมความรู้ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติให้ ปชช.

พ่อเมืองพัทลุง เปิดเวทีเสริมความรู้ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น การออกเสียงประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และขั้นตอนการใช้สิทธิ...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ส.ค. ที่ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผวจ.พัทลุง ได้เป็นประธานในการเปิดเวทีเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และเป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่ และอธิบายให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในการจัดเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลจากวิทยากรครู ก. และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วย ฝ่ายละ 2 ราย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้ ทาง กกต.ขอร้องมิให้ผู้ใดนำโทรศัพท์มือถือ เครืองมืออุปกรณ์สื่อสาร และอาวุธทุกชนิดเข้ามาในศูนย์ประชุมฯ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการนำประเด็นการแสดงความคิดเห็นไปเผยแพร่สื่อสารทางช่องทางต่างๆ และเพื่อเป็นมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมเวทีทุกคน.พ่อเมืองพัทลุง เปิดเวทีเสริมความรู้ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น การออกเสียงประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และขั้นตอนการใช้สิทธิ... 3 ส.ค. 2559 14:34 3 ส.ค. 2559 19:22 ไทยรัฐ


advertisement