ไลฟ์สไตล์
100 year

มท.1 ชี้หมู่บ้านละ 2 แสน สำเร็จตามเป้า กระตุ้น ศก.กว่า 1.4 หมื่น ล.

ไทยรัฐออนไลน์3 ส.ค. 2559 15:27 น.
SHARE

มท. เผยโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน สำเร็จตามเป้าหมาย กระจายเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.59 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน จำนวน 74,588 หมู่บ้าน ภายในวงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ และมอบหมายให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ สั่งการ กำกับดูแล ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ กำหนดห้วงเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. และเสร็จสิ้นโครงการในวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา


ข่าวแนะนำ

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทยขอเรียนให้ทราบถึงผลการดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีหมู่บ้านที่เสนอโครงการครบทุกหมู่บ้าน เป็นจำนวนโครงการทั้งสิ้น 85,443 โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 14,907,249,120 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 85,347 โครงการ เป็นเงิน 14,881,370,567 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559) ซึ่งมีจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 100% จำนวน 57 จังหวัด ทั้งนี้สำหรับโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากหมู่บ้านที่ดำเนินโครงการประสบภัยธรรมชาติหรือมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เสนอคณะรัฐมนตรีขอขยายระยะเวลาดำเนินการ เป็นสิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2559 รวมจำนวน 432 โครงการ งบประมาณ 79,651,200 บาท ขณะนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 385 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 47 โครงการ


พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลสำเร็จของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน นอกเหนือจากการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้มีส่วนร่วมช่วยกันคิด ช่วยกันนำเสนอปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน และช่วยกันทำอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดความสมัครสมานสามัคคีภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านละ 2 แสนเศรษฐกิจอนุพงษ์ เผ่าจินดาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐเศรษฐกิจพอเพียงงบทุนหมู่บ้านกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจมท.1ข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:54 น.