วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิกฤติมลพิษ “โลก” ไม่!เร่งซ่อมก็ซี้

ปัจจุบันสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก สาเหตุหนีไม่พ้นมาจากน้ำมือ “มนุษย์” ที่ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย

ปัญหาหลักที่พบในปัจจุบัน เริ่มนับหนึ่งจาก...ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ถัดมา...ปัญหามลภาวะหรือมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และสาม...ปัญหาการทำลายระบบนิเวศ

“แต่...ปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบและรุนแรงขึ้นจากเดิม คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างชัดเจน”

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บอกว่า นั่นเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดสภาวะภัยแล้ง น้ำท่วม และอีกปัญหาหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆ ก็คือ...การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ นับเป็นอีกประเด็นปัญหาสำคัญ มีผล...ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆหลายชนิดสูญพันธุ์

ขีดวงจำกัด...ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน ต้องยกให้ ...ปัญหาเรื่อง “มลพิษหมอกควันข้ามแดน” เป็นปัญหาที่สำคัญมาก ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ถ้ายังจำกันได้...กรณีไฟไหม้ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ภาคใต้ของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ส่วนภาคเหนือก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน พบวิกฤติหมอกควันในจังหวัด...เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง เกิดขึ้นทุกปี และปีนี้ก็ได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้านเราด้วย

ดร.วิจารย์ ย้ำว่า ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะที่สถานีแม่สาย จังหวัดเชียงราย ...สถานีน่าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมฯเข้าไปแก้ปัญหา สามารถควบคุมปริมาณลดลง 20%...ค่าสูงสุดจาก 381 ก็ลดลงเหลือ 317 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ฉายภาพต่อไป...วิกฤติสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ “ปัญหาขยะตกค้าง”...ปัจจุบันเรามีขยะตกค้างจัดการไม่ถูกต้องประมาณ 30 ล้านตัน น่าสนใจว่า...คนหนึ่งคนจะผลิตขยะวันละ 1.13 กิโลกรัม

ฉะนั้นในวันหนึ่งจะมีขยะ 73,500 ตัน หรือประมาณ 27 ล้านตัน...ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงมาก

ถัดมา...“ปัญหามลพิษทางอากาศ” ที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าและการขนส่งที่หนาแน่น ในปีนี้พบว่า ปัญหาหมอกควันในเขตเมืองมีแนวโน้มดีขึ้น แต่พื้นที่ที่มีมลพิษเยอะที่สุดในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ...สามเหลี่ยมดินแดงและเพชรบุรี

น่าสนใจว่า ประเทศไทยติดอันดับ 10 ของโลก ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปทำลายชั้นบรรยากาศ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล

สภาพแวดล้อมและมลพิษที่เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจค่อนข้างสูง โดยมีอัตราการเกิดของโรคเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

แบ่งเป็นเด็ก 20–30 เปอร์เซ็นต์...อายุเฉลี่ยประมาณ 6 ปีขึ้นไป เพราะมลพิษทางอากาศ ฝุ่น ควัน ต่างๆ เป็นตัวกระตุ้นทำให้ภูมิต้านทานลดลง

โรคที่พบบ่อยที่สุด คือ โรคทางเดินหายใจอักเสบ โรคแพ้ทางผิวหนัง โดยแบ่งเป็นโรคจมูกอักเสบเรื้อรังประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาเหตุของโรคหลักๆ คือ พันธุกรรม และอาจเกิดจากการสัมผัสสารระคายเคือง การหายใจอากาศที่ไม่บริสุทธิ์

นพ.พลพงศ์ ชยางศุ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก โรงพยาบาลรามาธิบดี แนะนำว่า วิธีดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เริ่มจาก...ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงจากมลภาวะ

“สิ่งแวดล้อม” หมายถึง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่รอบๆตัวเรา ทั้งที่มองเห็นได้ และไม่สามารถมองเห็นได้

โดยสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดแบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่...“มนุษย์” เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะจากการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว

ผลที่ตามมา...ทำให้มีการขยายตัวทาง “เศรษฐกิจ” เพิ่มขึ้น ทำให้มนุษย์มีความต้องการใช้ “ทรัพยากร” เพิ่มขึ้น ประกอบกับการนำเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต...ทำให้เกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมตามมา

ชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เสริมว่า ในฐานะภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน จึงได้ผนึกกำลัง 4 ประเทศในเอเชีย

ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และไทย จัดโครงการ “One Dream One Tree” เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยและประชาชนทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

“ปัญหาสิ่งแวดล้อม...หลักๆแล้วเกิดจากการกระทำของมนุษย์และเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ด้วยมนุษย์เช่นกัน” ชาญวิทย์ ว่า “ผมว่า...ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะหันมาช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน”

โครงการ One Dream One Tree เป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาค ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆในแต่ละประเทศ อาทิ ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืน ศศินทร์ (SCSM) ประเทศไทย, Seoul Federation of Environmental Movement ประเทศเกาหลีใต้, Malaysian Nature Society (MNS) ประเทศมาเลเซีย, The Singapore Environmental council (SEC) ประเทศสิงคโปร์, Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

“One Dream One Tree”...เป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ดีที่ทำให้ “ผู้ผลิต”...“ผู้บริโภค”...“ชาวนาไทย” ได้มีโอกาสร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลง สนับสนุนวงจรการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่รบกวนไม้จากธรรมชาติ

ภควัฒน์ สอนภักดี ชาวนาอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา หนึ่งในชาวนาที่เข้าร่วมโครงการบอกว่า ปีนี้เกษตรกรทั่วประเทศต้องประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงกว่าทุกปี...ตั้งแต่ผมทำนามา 30 ปี ปีนี้ ...ถือว่าแล้งหนักมาก แต่เราก็ไม่รู้จะทำไง เพราะมันเป็นภัยธรรมชาติ

อาชีพ “เกษตรกร” ต้องเดินหน้าต่อ เมื่อได้รับผลกระทบโดยตรงก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ ตอนนี้ที่บนคันนาที่ว่างเปล่า เครือข่ายในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็เลยหันมาปลูก “ต้นกระดาษ” บนคันนา เพราะเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลรักษามาก ไม่ทำลายหน้าดิน

“ปลูกต้นกระดาษ...เพิ่มต้นไม้ในพื้นที่ที่ว่างๆอยู่ และถ้าโตขึ้นมาแล้วก็ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ด้วย ถึงแม้ว่าจะทำอะไรได้แค่นิดๆหน่อยๆ แต่ได้มีส่วนช่วยธรรมชาติบ้าง ก็พอ
จะรู้สึกดีอยู่บ้าง”

เรื่อง...“สิ่งแวดล้อม” เรื่อง...“มลพิษ” เป็นปัญหาของทุกคนต้องร่วมมือกัน เราใช้...เราบริโภคทรัพยากรในชีวิตประจำวันแล้ว ต้องจัดการให้ถูกต้อง หากทุกคนช่วยกันก็จะช่วยลดผลกระทบต่างๆได้.

3 ส.ค. 2559 09:38 3 ส.ค. 2559 09:39 ไทยรัฐ