ไลฟ์สไตล์
100 year

ศาลใหม่ล่าสุด

ซี.124 ส.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลใหม่ล่าสุดขึ้นในศาลยุติธรรมคือ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เป็นศาลพิเศษสำหรับพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตโดยตรง

ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการดำเนินคดีให้เห็นผลเร็วขึ้นกว่าการดำเนินการในศาลอาญาธรรมดา

ข่าวแนะนำ

โดยยกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาเพื่อจัดตั้งขึ้นเป็นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นในตอนนี้ และจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคในอนาคตขึ้นโดยกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

มีการกำหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีอำนาจออกไปนั่งพิจารณาที่ศาลชั้นต้นอื่นที่อยู่ในเขตท้องที่ของศาลนั้นได้โดยจะใช้เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลนั้นเองหรือของศาลชั้นต้นที่ไปนั่งพิจารณาทำหน้าที่ช่วยเหลือในการพิจารณาพิพากษาคดีก็ได้

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กำหนดเปิดทำการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ช่วงนี้จึงอยู่ในระหว่างการเตรียมการในทุกๆด้าน รวมทั้งกำหนดตัว อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คนแรกซึ่ง คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. เห็นชอบให้ นายอำนาจ พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 2 เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คนแรก

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ขึ้นเป็นศาลชั้นอุทธรณ์ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชำนัญพิเศษ โดยจัดตั้งแผนกดังต่อไปนี้ขึ้นในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

1.แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2.แผนกคดีภาษีอากร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลภาษีอากร 3.แผนกคดีแรงงาน มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงาน 4.แผนกคดีล้มละลาย มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลล้มละลาย 5.แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว

มีประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 1 คน และรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 5 คน ดูแลรับผิดชอบคดีชำนัญพิเศษแต่ละด้านโดยให้มีอัตรากำลังผู้พิพากษา 19 คณะ ในแต่ละแผนกมีจำนวนคณะ ดังนี้

1.แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2 คณะ 2.แผนกคดีภาษีอากร 2 คณะ 3.แผนกคดีแรงงาน 9 คณะ 4.แผนกคดีล้มละลาย 3 คณะ 5.แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 3 คณะ และให้มีอัตราผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 19 อัตรา

สำหรับประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษคนแรกนั้นทาง ก.ต.ก็แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วคือ นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็น ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ศาลยุติธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเมทินี ชโลธรคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44 น.