วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รื้อศาลาวัดกัลยาฯตามแผน-ไม่ขัดแย้งกรมศิลป์

(ภาพจาก เว็บไซต์กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)


นายประกิจ ประชาศรัทธาชาติ ฝ่ายประสานงานวัดกัลยาณมิตร กล่าวว่า ตามที่มีการรื้อศาลาโครงเหล็กหน้าวิหารหลวงพ่อโต วัดกัลยาฯ นั้น เป็นแผนงานพัฒนาภูมิทัศน์เขตพุทธาวาสที่ทางวัดได้มีการหารือกับทางกรมศิลปากร และทางวัดก็อนุญาตให้รื้อศาลาโครงเหล็กดังกล่าวออก เนื่องจากศาลาโครงเหล็กนี้เป็นการสร้างชั่วคราว เพื่อกันฝนและแดดแก่พุทธศาสนิกชนที่มาสักการะหลวงพ่อโต เท่านั้น สำหรับการปรับภูมิทัศน์วัดกัลยาฯ นั้น นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้มอบหมายให้นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองอธิบดีกรมศิลปากร วางแผนการพัฒนาภูมิทัศน์เขตพุทธาวาส และบริเวณพื้นที่หน้าวัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเดิมเป็นแหล่งเสื่อมโทรมเพราะมีชุมชนอาศัยอยู่ ต่อมาศาลปกครองมีคำสั่งให้คืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับวัด เมื่อทางวัดได้พื้นที่คืนแล้วก็มีการวางแผนร่วมกับกรมศิลปากรมาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันก้าวหน้าไปมากมีการสร้างกำแพงใหม่ การบูรณะศาลาราย และพระวิหาร ซึ่งฝ่ายสถาปัตยกรรมของกรมศิลปากร ได้ออกแบบศาลารายหน้าวิหารเรียบร้อย มีความเหมาะสมต่อการใช้งานและกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 มีแผนงานจะสร้างศาลารายหน้าวิหารหลวงพ่อโตให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน ขอยืนยันว่าการพัฒนาวัดกัลยาฯกับกรม ศิลปากร ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความขัดแย้งใดๆ.

นายประกิจ ประชาศรัทธาชาติ ฝ่ายประสานงานวัดกัลยาณมิตร กล่าวว่า ตามที่มีการรื้อศาลาโครงเหล็กหน้าวิหารหลวงพ่อโต วัดกัลยาฯ นั้น เป็นแผนงานพัฒนาภูมิทัศน์เขตพุทธาวาสที่ทางวัดได้มีการหารือกับทางกรมศิลปากร... 3 ส.ค. 2559 00:22 3 ส.ค. 2559 00:48 ไทยรัฐ