วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเรือดำน้ำ

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเรือดำน้ำเบื้องต้น สัญญาบัตรและประทวน

วันที่ 2 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเรือดำน้ำเบื้องต้นสัญญาบัตร และประทวน ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ และข้าราชการกองเรือดำน้ำ ให้การต้อนรับ

หลักสูตรเรือดำน้ำเบื้องต้นนี้ เป็นหลักสูตรของกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ที่เปิดอบรมให้กับข้าราชการในกองทัพเรือ ที่มีความสมัครใจ และความพร้อมในการเข้ารับการอบรมชั้นยศเรือตรี-นาวาโท ไม่จำกัดพรรคเหล่า โดยมีการจัดการศึกษาในห้องเรียน และการฝึกปฏิบัติ ทั้งหลักสูตร รวมใช้เวลา 8 สัปดาห์ มีกำลังพลที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 33 นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตร 17 นาย เป็นนายทหารชาย 16 นาย และนายทหารหญิง 1 นาย คือ นาวาตรีหญิงจุฑามาศ พบสุข ประจำแผนกสมุทรศาสตร์การทหาร กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ และนายทหารประทวน 16 นาย การอบรมหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างให้กำลังพลกองทัพเรือ ได้เกิดความเข้าใจในเรื่องระบบพื้นฐาน และระบบปฏิบัติการทางยุทธวิธีของเรือดำน้ำ รวมถึงเรื่องระบบความปลอดภัย และการส่งกำลังบำรุงของเรือดำน้ำ ส่งผลให้กำลังพลของกองทัพเรือได้มีความเข้าใจเรื่องเรือดำน้ำสมัยใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านองค์ความรู้รองรับในการมีเรือดำน้ำของกองทัพเรือต่อไปผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเรือดำน้ำเบื้องต้น สัญญาบัตรและประทวน 2 ส.ค. 2559 21:53 2 ส.ค. 2559 22:14 ไทยรัฐ