วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุ๊ย! น่าไปจับแขนเล่นเบาๆ นาวิกโยธินไทยแข็งแรงไม่แพ้ใครในโลก

นาวิกโยธินไทยแข็งแรงไม่แพ้ชาติใดในโลก! กองทัพเรือจัดประกวดเพาะกาย และยกน้ำหนัก รองผู้บัญชาการเผยต้องการให้ทหารเรือมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีสมรรถภาพทางกายพร้อมอยู่เสมอ

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.59 นาวาโทศิริศักดิ์ เผ่าเมือง ผู้บังคับกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬายกน้ำหนัก และประกวดเพาะกาย ภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี 2559 โดยมี นาวาเอก สายัณห์ ไอยรารัตน์ รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะประธานอนุกรรมการ กีฬายกน้ำหนัก และเพาะกาย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเหรียญรางวัลกีฬายกน้ำหนัก และชมการประกวดกีฬาเพาะกาย

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการมอบเหรียญรางวัลกีฬายกน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105 และมากกว่า 105 กิโลกรัม โดยหน่วยกีฬา ที่ได้ถ้วยรางวัลรวมไปครอง ได้แก่ หน่วยกีฬา ที่ 6 หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธิน รองชนะเลิศ หน่วยกีฬาที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน รองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยกีฬาที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน และรองชนะเลิศอันดับ 3 หน่วยกีฬาที่ 2 ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดการเพาะกาย ในรุ่นน้ำหนัก 60 , 65, 70, 75 กิโลกรัม รวมทั้งรุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัม ผลการแข่งขัน หน่วยกีฬา ที่ 6 หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ชนะเลิศในรุ่นน้ำหนัก 60, 65, 80, 85 และน้ำหนัก 85 ขึ้นไป ส่วนในรุ่นน้ำหนัก 70, 75 ชนะเลิศ หน่วยกีฬาที่ 2 ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอกสายัณห์ กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬานั้น เป็นการจัดขึ้นตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อให้กำลังพลในสังกัดออกกำลังกายร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อม สำหรับการทดสอบร่างกายตามวงรอบที่กำหนด เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์อีกด้วย

นาวิกโยธินไทยแข็งแรงไม่แพ้ชาติใดในโลก! กองทัพเรือจัดประกวดเพาะกาย และยกน้ำหนัก รองผู้บัญชาการเผยต้องการให้ทหารเรือมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีสมรรถภาพทางกายพร้อมอยู่เสมอ 2 ส.ค. 2559 20:49 2 ส.ค. 2559 21:55 ไทยรัฐ