วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร.ตรวจความพร้อมหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล

กองทัพเรือจัดเต็ม!! เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน จากอุทกภัยพื้นที่ชายทะเล โดยกองเรือยุทธการเป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ ได้ตรวจความพร้อมหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล รับมือภัยพิบัติในทะเล...

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. พล.ร.ท.ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร รองผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ ประจำเดือนสิงหาคม ณ ดาดฟ้าเรือหลวงสิมิลัน ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด โดยมี พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ พร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากเรือหลวงสิมิลัน เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ ชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 2 ชุดปฏิบัติการ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 1 ชุด และชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ แถวรับการตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนขั้นสูงสุด รับมือสถานการณ์พายุคลื่นลมแรงในอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามที่ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีคำสั่งจัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ

เนื่องจากช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นช่วงที่พายุก่อตัวในทะเลจีนใต้ และมีโอกาสเคลื่อนผ่านอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ส่งผลเกิดพายุฝนตก และคลื่นลมแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยชาวเรือ และชาวประมง รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือด้วยเหตุนี้ กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ จึงได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ชายทะเล และในทะเลกองทัพเรือ โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ (มบภ.ทร.) เพื่อพร้อมรับมือเฝ้าระวังที่จะเข้าช่วยเหลือหากเกิดเหตุอย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ โทร.1696กองทัพเรือจัดเต็ม!! เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน จากอุทกภัยพื้นที่ชายทะเล โดยกองเรือยุทธการเป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ ได้ตรวจความพร้อมหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล รับมือภัยพิบัติในทะเล... 2 ส.ค. 2559 20:05 2 ส.ค. 2559 20:43 ไทยรัฐ