วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียว 'ชัยยงค์' นั่งผู้ว่าฯ กฟน. ตามมติบอร์ด

ครม.เห็นชอบให้ "ชัยยงค์" นั่งผู้ว่าฯ กฟน. ตั้ง "รอง ผวจ.บุรีรัมย์" นั่งที่ปรึกษาความมั่นคง ดัน “ชูเกียรติ” ขึ้นเป็นรอง ผอ.ข่าวกรองฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ส.ค.59 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายชัยยงค์ พัวพงศกร รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 665 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. และครั้งที่ 666 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.59 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ ครม.มีมติให้ นายชัยยงค์ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย

อีกทั้ง ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.59 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.59 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบให้ "ชัยยงค์" นั่งผู้ว่าฯ กฟน. ตั้ง "รอง ผวจ.บุรีรัมย์" นั่งที่ปรึกษาความมั่นคง ดัน “ชูเกียรติ” ขึ้นเป็นรอง ผอ.ข่าวกรองฯ 2 ส.ค. 2559 17:30 3 ส.ค. 2559 13:09 ไทยรัฐ