วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติบอร์ด รฟม. จ้างวิธีพิเศษ BEM เดินรถสถานีเตาปูน-บางซื่อ

บอร์ด รฟม. มีมติทำสัญญาจ้างชั่วคราว BEM เดินรถ-ติดตั้งระบบช่วงสถานีเตาปูน-บางซื่อ จ่อชงคมนาคม-ครม. เห็นชอบ คาดเซ็นสัญญา ก.ย. นี้ พร้อมเปิดเดินรถ ก.พ.-มี.ค. 60

วันที่ 2 ส.ค.59 นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการ รฟม.ได้มีมติจ้าง บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ด้วยวิธีพิเศษ โดยทำสัญญาชั่วคราวในการจ้างเดินรถและติดตั้งระบบ รวมทั้งระบบอาณัติสัญญาณ 1 สถานี ระหว่างสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ ระหว่างที่การเจรจาสัญญาเดินรถส่วนต่อขยายยังไม่ได้ข้อสรุป ทั้งนี้ กรอบวงเงินค่าติดตั้งระบบอยู่ที่ 693 ล้านบาท โดยจะนำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาและเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ รฟม.คาดว่า BEM จะเริ่มเข้าทำงานในพื้นที่ได้ภายในเดือน ก.ย. 59 และจะเตรียมการแล้วเสร็จในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.60 ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 6-7 เดือน จากเดิมที่คาดว่าจะใช้เวลา 12-15 เดือนในการติดตั้งระบบและเดินรถ 1 สถานี

ส่วนการเจรจาตรงกับ BEM เพื่อเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ตามที่ ม.44 ได้ให้คณะกรรมการ รฟม. พิจารณา ทางคณะกรรมการ รฟม.มีมติเห็นชอบกรอบการแบ่งปันผลประโยชน์ให้เท่ากับสัญญาการเดินรถสายสีน้ำเงิน หรือสายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ ซึ่งจะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคม และจากนั้นจะให้คณะกรรมการมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ เจรจากับ BEM ต่อไป โดยหากมีการเจรจาเรียบร้อยแล้ว ก็จะยกเลิกสัญญาชั่วคราวในการเดินรถ 1 สถานีดังกล่าวมารวมกับสัญญาเดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และลงนามสัญญาได้ในเดือน ธ.ค. 59

สำหรับ การเจรจาเดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายได้กำหนดเป็นกรอบกว้างๆ โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้โดยสารที่ใช้บริการในสายเฉลิมรัชมงคลเดิมด้วย ดังนั้น รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และส่วนต่อขยาย ต้องใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารเดียวกัน โดยให้คณะกรรมการมาตรา 43 ของสัญญาสายเฉลิมรัชมงคล และคณะกรรมการมาตรา 35 ของส่วนต่อขยาย พิจารณาความเหมาะสม รวมถึงกำหนดค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวในการเดินสายสีน้ำเงินตลอดสาย

ส่วนการกำหนดให้เอกชนแบ่งผลประโยชน์จากค่าโดยสารอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานที่เอกชนได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม โดยต้องแสดงรายละเอียดภาระการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่คาดว่าจะได้รับอย่างครบถ้วนและชัดเจน

ทั้งนี้ คำสั่ง ม.44 นั้น คณะกรรมการร่วม (กรรมการ ม.43 และกรรมการ ม.35) จะมีเวลา 2 เดือน คือ เดือนแรกกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียด กลยุทธ์ในการเจรจา ต้องทำข้อมูลไว้ก่อนเจรจา จากนั้นเดือนที่ 2 จะเจรจากับเอกชน ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกัน เจรจาค่าโดยสาร และการแบ่งผลประโยชน์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ เพราะ รฟม. ได้ลงทุนงานโยธาไปแล้ว คาดหวังผลประโยชน์ที่จะได้กลับมาชดเชย ซึ่งคำสั่ง ม.44 ให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รฟม. ต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่าลงทุน เอกชนก็จะต้องได้ผลตอบแทนที่เหมาะกับที่ลงทุน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการ รฟม. กำหนดให้ รฟม. จะต้องเร่งรัดเดินรถ 1 สถานี ระหว่างสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ เร็วที่สุด โดยที่ผ่านมา รฟม.มีรายงานศึกษา PPP บ้างแล้ว โดยกรณีอายุสัญญาของทั้ง 2 สายจะต้องสอดคล้องกันตามคำสั่ง ม.44 เช่น สัญญาสายสีน้ำเงินทั้งเดิมและส่วนต่อขยาย จะสิ้นสุดพร้อมกันที่ปี 72 (ตามอายุสัมปทานสายเฉลิมรัชมงคล) หรือสิ้นสุดปี 92 (คิดจากส่วนต่อขยายอายุ 30 ปีที่เริ่มเซ็นสัญญาปี 62-92) หรือระหว่างกลาง คือประมาณปี 82 โดยให้คณะกรรมการร่วม 2 ชุดนำไปพิจารณา.

บอร์ด รฟม. มีมติทำสัญญาจ้างชั่วคราว BEM เดินรถ-ติดตั้งระบบช่วงสถานีเตาปูน-บางซื่อ จ่อชงคมนาคม-ครม. เห็นชอบ คาดเซ็นสัญญา ก.ย. นี้ พร้อมเปิดเดินรถ ก.พ.-มี.ค. 60 2 ส.ค. 2559 17:12 2 ส.ค. 2559 18:38 ไทยรัฐ