วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้โทรศัพท์มือถือต่างยาคุมกำเนิด

อีกไม่นานแล้วสุภาพสตรีทั้งหลายจะได้ใช้โปรแกรมของการเจริญพันธุ์ผ่านโทรศัพท์ แทนยาคุมกำเนิดเม็ดที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

โปรแกรมที่มีชื่อว่า “รอบเดือน” จะคิดคำนวณจากอุณหภูมิของร่างกาย ดัชนีของการเจริญพันธุ์ของตอนเช้าในแต่ละวันให้ทราบ จะคอยเตือนให้รู้ว่า คนไหนมีภาวะการเจริญพันธุ์ขึ้นสูงวันไหน เพื่อที่จะได้ป้องกันการมีครรภ์

ในการทดลองในสถานพยาบาลที่สวีเดน กับสตรีที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 คน พบว่าโปรแกรมรอบเดือนให้ผลดี และเที่ยงตรงไม่แพ้ยาคุมกำเนิดเม็ด โดยมีความถูกต้องแม่นยำไม่แพ้ยาคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิดมีความคลาดเคลื่อน ในอัตรา 3 ต่อ 1,000 คน แต่โปรแกรมนี้จะคลาดเคลื่อนเพียง 5 ใน 1,000 คน.

อีกไม่นานแล้วสุภาพสตรีทั้งหลายจะได้ใช้โปรแกรมของการเจริญพันธุ์ผ่านโทรศัพท์ แทนยาคุมกำเนิดเม็ดที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 2 ส.ค. 2559 15:45 2 ส.ค. 2559 15:45 ไทยรัฐ