ข่าว

วิดีโอ

'นักวิชาการ' ชำแหละร่างฯ หวั่นประชามติจุดชนวนสงครามสีเสื้อรอบใหม่

เวทีเสวนาจุฬาฯ ชี้ร่างรธน.ใช้ยาแรงแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ส่งผลสร้างปัญหาอื่นตามมา ชี้ประชามติจุดสงครามสีเสื้อรอบใหม่ เตือนผู้นำมีสติ อย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรู

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.59 ที่หอประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเวทีจุฬาฯ เสวนาหัวข้อ "สรรสาระร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559" โดย นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า หลายคนยังไม่อ่านร่างรัฐธรรมนูญ อาจเพราะไม่เข้าใจ จริงๆ แล้วหลักการแนวคิดรัฐธรรมนูญมีไว้กำกับสิทธิเสรีภาพของรัฐ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ไม่ให้มีองค์กรใดมีอำนาจเหนือองค์กรอื่นๆ แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับออกแบบให้อำนาจตุลาการศาลต่างๆ มาก โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญ เข้ามาตรวจสอบดุลยพินิจทางการเมือง กรณี ครม.ออกพระราชกำหนดต่างๆ ซึ่งจะเกิดความขัดแย้งได้ ต้องระวัง ทั้งยังมีอำนาจสรรหาบุคคลต่างๆ นั่งในองค์กรอิสระ ซึ่งการดึงศาลมายุ่งเกี่ยวการเมืองมากไปจะเกิดความขัดแย้งไม่สิ้นสุด

ส่วนยุทธศาสตร์ชาติวางนโยบายล่วงหน้า 20 ปีเหมาะหรือไม่ หากรัฐบาลใหม่มา ไม่ทำตามเพราะภาวะบ้านเมืองในขณะนั้น อาจนำไปสู่การถอดถอน ครม.ออกจากตำแหน่ง รวมถึงสมาชิกวุฒิสภา เสนอโมเดลเลือกกันเอง สาขาวิชาชีพ ผ่านร่างนี้ ส.ว.มีสองชุด ชุดแรกมีองค์ประกอบ 250 คน มาจากคณะกรรมการสรรหา คสช.แต่งตั้งทั้งหมด ชุดสอง เลือกไขว้ 200 คน รอกฎหมายลูก ยังไม่เห็นภาพแน่ชัด แต่กำลังถามว่าหากให้อำนาจ ส.ว.250 คนไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี จุดนี้เป็นองค์กรไม่ยึดโยงกับประชาชน ให้อำนาจเท่าส.ส.ไม่ได้ ตรงนี้คิดคำถามไว้หรือยัง เมื่อผ่านร่างนี้ ได้ส.ว.ชุดแรก 250 คนตามบทเฉพาะกาลมาอยู่ 5 ปี

นายณรงค์เดช สุรโชติ นักกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ในรัฐธรรมนูญปี 50 มีไม้เด็ด อยู่ที่มาตรา 237 หากมี ส.ส.ทำผิด 1 คน ให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบทั้งพรรค ตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี แต่ร่างฉบับนี้ไฮไลต์อยู่ที่มาตรา 98 (8) และ มาตรา 235(4) เป็นไม้เด็ด พูดถึงการตัดสิทธิ ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น องค์กรอิสระ ที่ทำทุจริตคอร์รัปชัน ถูกตัดสิทธิลงสมัครตลอดชีวิตตลอดกาล หรือ ครม.ไม่ยับยั้งการทุจริต ให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เพิกถอนสิทธิลงสมัครเลือกตั้งตลอด เจ้าหน้าที่รัฐโดนด้วย ต้องชดใช้เงินนั้นพร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ในอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ยังไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิทางการเมืองยาวนานเกินไป

ด้าน นายสุริชัย หวั่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์บางเรื่อง และแก้ไม่ตกบางเรื่อง แต่ถึงอย่างไรต้องไปลงประชามติ แต่บรรยากาศการเมืองไทยอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอน มีความเสี่ยง ต้องยอมรับความจริงว่า 10 ปีกว่าที่ผ่านมา สะท้อนความเห็นที่ขัดแย้งอย่างรุนแรง หาทางออกไม่ได้ กลายเป็นการยึดอำนาจทางการปกครอง สถานการณ์แบบนี้ยังส่งผลถึงประชามติวันที่ 7 ส.ค. ที่อยู่ในบริบทความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง ที่แก้ไขด้วยความรุนแรง การใช้ยาแรงแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ส่งผลให้สร้างปัญหาอื่นโดยไม่ตั้งใจ เป็นการ "ขี่ตั๊กแตนจับช้าง" หรือไม่ สังเกตว่าสังคมไทยขณะนี้ความไว้เนื้อเชื่อใจลดลง ซึ่งต้องระวังว่าหากคนไม่อยากออกมาตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ จะเกิดอะไรกับอนาคตประเทศไทย 

"ดังนั้นผู้นำต้องคิดให้มากขึ้น ไม่ตัดสินคนคิดต่างว่าอยู่ตรงข้าม เพราะยังมีคนเล่นการเมืองโดยไม่สนใจความแตกแยก จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงหลังจากประชามติรัฐธรรมนูญเป็น 2 ชั้นทันที ต้องพยายามประคองไม่ให้เป็นเรื่องช็อก กระทบกระทั่งกันกลายเป็นสงครามสีรอบใหม่ และคิดว่าภารกิจ 2 ปีเศษ รัฐประหาร กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความเสี่ยง อยากให้คนไทยใช้สติ ใช้ความคิดร่วมกัน และ คสช.ใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์หรือใช้อำนาจร่วมศูนย์อาจทำไม่ได้อีกในอนาคต รวมทั้งการตัดสินใจไว้แล้ว ทั้งรัฐธรรมนูญผ่านไม่ผ่าน เป็นปัจจัยให้หลายคนอาจคิดว่ามีการวางแผนจะอยู่ยาว โค้งสุดท้ายเราต้องตั้งหลักตั้งสติให้มากขึ้น ไม่ว่าเกิดอะไร การตัดสินใจวันที่ 7 ส.ค. ไม่ว่าอย่างไร ต้องทำเพื่ออนาคตข้างหน้า สร้างบรรยากาศให้มีความหวังร่วมกัน ไม่สร้างประโยชน์แต่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น" นายสุริชัย กล่าว

เวทีเสวนาจุฬาฯ ชี้ร่างรธน.ใช้ยาแรงแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ส่งผลสร้างปัญหาอื่นตามมา ชี้ประชามติจุดสงครามสีเสื้อรอบใหม่ เตือนผู้นำมีสติ อย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรู 2 ส.ค. 2559 15:32 2 ส.ค. 2559 17:07 ไทยรัฐ