วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรุงไทย รับชำระภาษี 3 กรม แบบเบ็ดเสร็จ ผ่าน ATM-KTB netbank

กรุงไทยประเดิมแบงก์แรก รับชำระภาษีกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม-KTB netbank อำนวยความสะดวกให้กับผู้ชำระภาษี แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด...

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tax One Stop Service) โดย สร้างนวัตกรรมใหม่ในการรับชำระภาษีเป็นไอคอนต้นแบบ ที่รวมการใช้งานไว้ในไอคอนเดียว จากเดิมที่บริการรับชำระภาษีทั้ง 3 กรม เป็นแบบแยกเมนู โดยธนาคารกรุงไทย ได้เปิดให้บริการธนาคารแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ชำระภาษี โดยลูกค้าและประชาชนสามารถชำระภาษีแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่าน KTB netbank และเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกว่า 9,000 เครื่องทั่วประเทศ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับรายละเอียดภาษีที่สามารถชำระได้ดังนี้ กรมสรรพากร ได้แก่ ภาษีทุกประเภท เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรมสรรพสามิต ได้แก่ ภาษีน้ำมัน ภาษีรถยนต์ ภาษีสุรา และภาษียาสูบ รวมทั้งรับชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ฯลฯ กรมศุลกากร รับชำระเงินค่าธรรมเนียมใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออก สำหรับการผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า.

กรุงไทยประเดิมแบงก์แรก รับชำระภาษีกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม-KTB netbank อำนวยความสะดวกให้กับผู้ชำระภาษี แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด 2 ส.ค. 2559 14:15 2 ส.ค. 2559 14:28 ไทยรัฐ