ข่าว
100 year

สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดค่ายโครงการเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมฯ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ส.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และเพื่อเป็นการน้อมนำพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด “งานมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กและเยาวชน” ขึ้น ที่หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเปิดงาน และพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนา ให้แก่เยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จำนวน 60 ราย และพระราชทานรางวัลผู้ชนะ การประกวดภาพยนตร์สั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้แก่ นักเรียน ร.ร.เครือข่ายสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นได้ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมในโครงการเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 3 ที่ได้เข้าค่ายเพิ่มพูนทักษะความรู้หลากหลายด้าน โดยเฉพาะหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทางการทำงานและการดำเนินชีวิต ที่จัดขึ้นที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สำหรับโครงการเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการที่สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯให้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเสริมสร้างชีวิตเด็กและเยาวชนใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา, คุณธรรมจริยธรรม, วินัยทางการเงินและความพอเพียง, อาชีพและการพึ่งตนเอง, การสื่อสารสนเทศและการมีส่วนร่วม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระเทพรัตนฯพระราชดำริเด็กเยาวชนข่าวพระราชสำนักการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมวินัยทางการเงินข่าวไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้