วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอขึ้นทะเบียน งานแกะสลักไทย เป็นมรดกโลก

ร่วมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สนใจการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานแกะสลักผัก-ผลไม้ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ในโอกาส ที่ทรงเจริญพระ ชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม ศกนี้

การประกวดในปีนี้มีทีมที่เข้าประกวด 28 ทีม แบ่งเป็น 2 ประเภท โดยรางวัลชนะเลิศประเภทโรงแรมและบุคคลทั่วไป ได้แก่ ทีมปทุมธานี, รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา ได้แก่ บานบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม, ส่วนรางวัลไฮไลต์ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ในผลงานสร้างสรรค์ชื่อว่า “สายธารแห่งน้ำพระทัย” ที่สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย องค์ประกอบของชิ้นงาน ได้แก่ พระบรมฉายาลักษณ์ ตกแต่งด้วยงานใบตองดอกไม้สด มียอดแหลมสื่อถึงความสูงส่ง มีพญานาคเป็นเทพแห่งน้ำ มีฤทธานุภาพแผ่ไพศาล มวลบุปผารอบพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับด้วยดอกแคทลียาสีขาวสลับแซมด้วยดอกกล้วยไม้ไอยเรศ และน้ำตก ที่เปรียบประดุจน้ำพระทัยที่หล่อ เลี้ยงปวงชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี พานพุ่มตกแต่งด้วยดอกไม้สด สีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราช สมภพ ราชรถพาหนะที่มีบุษบกเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ โดยส่วนนี้ทำนาน ที่สุดถึง 1 เดือน เนื่อง จากลวด ลายวิจิตร บรรจงมาก

ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตัดสิน กล่าวว่า การตัดสินยากมาก ฝีมือคนรุ่นใหม่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เห็นแล้วก็น่าปลื้มใจ ที่คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งวิชาอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย และในเร็วๆนี้ ทางชมรมแกะสลักของไทยเตรียมส่งเอกสารไปที่ยูเนสโก เพื่อขึ้นทะเบียนวิชาแกะสลักของไทย ซึ่งมีมาช้านานเป็นมรดกโลก ตรงนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันให้ยูเนสโกจดทะเบียนวิชาแกะสลักของไทย เป็นมรดกโลกเร็วๆด้วย.

ร่วมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สนใจการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานแกะสลักผัก-ผลไม้ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2 ส.ค. 2559 13:43 2 ส.ค. 2559 13:46 ไทยรัฐ