วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็กดีรสโต

ควันหลงที่ประชุมสภากลาโหม มีมติเห็นชอบแผนปรับลดอัตรานายพลกองทัพไทยให้เหลือ 50 เปอร์เซ็นต์

กลายเป็นประเด็น น่าสนใจในยุคทหารครองเมือง

“แม่ลูกจันทร์” สนับสนุนแนวคิดของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯและ รมว.กลาโหม ที่จะปฏิรูปกองทัพไทยไม่ให้ใหญ่เทอะทะเกินควร

ปรับโครงสร้างกองทัพให้เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

เพื่อแก้ปัญหา “นายพลล้นกองทัพ” จนไม่มีที่นั่งที่ยืน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า กองทัพไทยมี “นายพลประจำการ” ประมาณ 1,400 นาย

ในจำนวนนี้มี “นายพลตำแหน่งลอย” เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ นายทหารปฏิบัติการ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ฯลฯ ถึง 786 นาย

กองทัพไทยจึงมีนายพลมากกว่ากองทัพอเมริกา

มากกว่ากองทัพรัสเซีย และมากกว่ากองทัพจีน

หรือเผลอๆ อาจมีนายพลมากที่สุดในโลกด้วยซํ้าไป

ล่าสุด ผลการจัดอันดับกองทัพประจำปี 2559 กองทัพไทยขึ้นจากอันดับ 24 มาอยู่ในอันดับ 20 ของโลก

และใหญ่อันดับ 8 ของเอเชีย

รองจากจีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิหร่าน ไต้หวัน และอินโดนีเซีย

ข้อมูลระบุว่า กองทัพไทยมีกำลังพลพร้อมรบ 3 แสนนาย

และมีกำลังพลสำรองพร้อมรบครบสเปกอีก 2.4 แสนนาย

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า การที่กองทัพไทยมีกำลังทหารประจำการ 3 แสนนาย แต่มีนายพลถึง 1,400 คน

เฉลี่ยสัดส่วนเท่ากับนายพล 1 คนต่อกำลังพล 214 คน

กองทัพไทยจึงมีนายพลเยอะเกินควร

ข้อดีของแผนปฏิรูปโครงสร้างกองทัพด้วยการปรับลดนายทหารชั้นนายพลลง 50 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้จำนวนทหารประจำการกับจำนวนนายพลมีสัดส่วนสมดุล

ไม่หัวโตขาลีบอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่า แผนปฏิรูปโครงสร้างกองทัพไทย ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภากลาโหม กำหนดให้ทยอยปรับลดอัตรานายพลให้เหลือ 50 เปอร์เซ็นต์ ในอีก 11 ปี

เมื่อถึงปี 2571 จะลดจำนวนนายพล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ฯลฯ จาก 768 นาย ให้เลือก 384 นาย

ขณะเดียวกัน ก็จะปรับลดอัตรา “พันเอกพิเศษ” ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการจาก 2,698 นาย ให้เหลือ 1,349 นาย

เพื่อให้ “อัตราพันเอกพิเศษ” ที่จ่อขึ้น “พลตรี” มีจำนวนพอเหมาะกับอัตรานายพลที่ปรับลดลง

“แม่ลูกจันทร์” มองว่า ปัญหานายพลล้นกองทัพจนต้องปรับลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ จะโทษโครงสร้างอย่างเดียวก็เกาไม่ถูกที่คัน

เพราะสาเหตุที่ “นายพลล้นกองทัพ” ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เกิดจาก“ผู้บังคับบัญชา” ใช้ยศ “นายพล”แจกเป็นรางวัลปลอบใจให้ “ผู้ใต้บังคับบัญชา”

ใครที่ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งหลัก ก็ได้อวยยศนายพลตำแหน่งลอย เพื่อเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีวงศ์ตระกูล

คำสั่งโยกย้ายแต่งตั้งนายทหารแต่ละปี จึงมีนายพลใหม่ป้ายแดง แจ้งเกิดพร้อมกันหลายร้อยคน

เมื่อมีการแต่งตั้งนายพลใหม่ปีละหลายร้อยคน

ก็ต้องเกิดปัญหา “นายพลล้นกองทัพ” เป็นธรรมดา

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลเฮย.

"แม่ลูกจันทร์"

2 ส.ค. 2559 09:56 2 ส.ค. 2559 09:56 ไทยรัฐ